Martin Michálek Martin Michálek  – 26. 11. 2019

Vlastnosti object-fitobject-position slouží k upřesnění rozměru a pozice u externích médií vkládaných do HTML, takže především obrázků ve značce <img>, ale také obsahu prvků <video>, <iframe> nebo <embed>.

Vlastnosti nepodporuje Internet Explorer, proto jsou zatím použitelné spíše na projektech, kde to nevadí.

object-fitobject-position je možné vnímat jako paralelní k vlastnostem obrázků na pozadí background-sizebackground-position. Jen jsou určené pro prvky vkládané přímo do HTML.

Ukažme si to na jednoduchém příkladu.

HTML máme následující:

<img class="img img--cut" src="image-300x300.jpg"
  width="300" height="200" alt="Image…">

CSS:

.img--cut {
  object-fit: cover;
  object-position: bottom;
}

A vysvětleme:

  • Obrázek má přirozené rozměry 300 × 300 pixelů, v HTML je mu však povoleno zabrat jen 200 pixelů na výšku, viz vlastnost height.
  • object-fit:cover říká, že se má obrázek roztáhnout do celé plochy prvku <img> tak, aby nikde nezůstalo volné místo. Viz object-fit.
  • object-position:bottom určuje zarovnání na spodní hranu plochy prvku <img>. Viz object-position.

Související: CSS aspect-ratio

Vlastnost object-fit – způsob napasování

Určuje, jakým způsobem se má externí médium vměstnat do plochy, která je mu určena vlastnostmi widthheight v HTML nebo CSS.

Je to velmi podobné jako u pasování obrázků na pozadí pomocí vlastnosti background-size.

Hodnota Jak se chová?
fill (výchozí) Vyplní celou plochu. Klidně zdeformuje poměr stran obsahu, ale neořízne ho.
contain Nevyplní vždy celou plochu. Obsah nezdeformuje, neořízne a zobrazí celý.
scale-down Stejně jako contain, ale nikdy nezvětší obrázek nad přirozenou velikost.
cover Vyplní celou plochu. Nenechá volné místo, nezdeformuje obsah, ořízne ho.
none Drží původní velikost a poměr stran. Někdy ořízne, někdy nechá volné místo.

V praxi je nejpoužitelnější hodnotou object-fit:cover.

Vlastnost object-position – způsob umístění

Definuje, kde bude pozicovaný prvek používající object-fit. Je to vlastně úplně stejné jako u vlastnosti background-position.

Mrkněme se na příklady hodnot.

Příklad hodnoty Jak se chová?
50% 50% (výchozí) Vycentruje objekt doprostřed vykreslovacího boxu.
0 0 Umístí objekt do horního levého rohu.
0 -50px 0px seshora a 50px doleva mimo vykreslovací box.
top right Do pravého horního rohu.
bottom Na spodní hranu. Druhá hodnota se bere jako výchozí, tedy center.

Použití v praxi

Podpora v prohlížečích

Od doby, kdy prohlížeč Edge přešel na jádro Chromium, vlastnost neumí jen staříček Internet Explorer 11.

Na většině českých veřejných webů má v době psaní ještě významný podíl, takže bude nutné nějak pořešit fallback. caniuse.com/object-fit

Možnosti, jak problém vyřešit i v Internet Exploreru:

  1. Namísto object-fit/object-position umístit obrázek na pozadí a využít vlastnosti background-size/background-position. Alternativně je možné pohrát si s vlastností transform a absolutním pozicováním (viz StackOverflow).
  2. Pro IE11 využít polyfillfregante/object-fit-images. Moc to nedoporučuji, protože to nemálo zatíží vykreslovací výkon v již tak nemálo pomalém Exploreru.
  3. Detekovat nepodporující prohlížeč (např. pomocí knihovny Modernizr) a podsunout mu náhradní řešení. Na StackOverflow například nabízejí změnit <img> na <svg> a vyřešit problém v něm.