Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 9. 2013

Transformace tvaru, pozice nebo velikosti elementu.

Existují čtyři funkce: zkosení, otočení, posun a změna velikosti:

/* Zkosení */
.skew {
  transform: skew(-15deg);
}

/* Otočení */
.rotate {
  transform: rotate(-15deg);
}

/* Posun */
.translate {
  transform: translate(0, 50%);
}

/* Změna velikosti */
.scale {
  transform: scale(1.5);
}

Vyzkoušejte si: cdpn.io/e/wxoil.

Všechny čtyři základní funkce mají varianty pro transformaci jen po jedné ose – například skewX(), skewY().

Kombinace transformací

Je dobré si zapamatovat, že se kombinace proměn neoddělují čárkou:

transform: scale(1.5) skew(-15deg);

Původ transformace

Souřadnice bodu, ze kterého transformace vychází. Přednastavený je střed objektu transform-origin: center center. Pokud si například nastavíme levý horní roh, objekt se nám zvětší z něj:

.scale-2 {
  transform: scale(1.5);
  transform-origin: top left;
}

Naživo: cdpn.io/e/brBgk.

Podpora v prohlížečích

IE10+. Pro starší prohlížeče budete nejspíš potřebovat detekci vlastnosti (Modernizr) a pak vyrobit alternativní řešení. Základní 2D transformace jdou ve starých IEčkách provést pomocí proprietární vlastnosti filter. vrdl.in/3tm8s

Pro převod z CSS3 do filter existuje chytrý konvertor Zoltana Hawryluka. useragentman.com/IETransformsTranslator/