Martin Michálek Martin Michálek  – 28. 3. 2017

Pojďme se spolu podívat na nový systém pro tvorbu rozvržení stránky v chystané verzi Bootstrapu. Pořádně do hloubky.

Ten flexbox! Grid systém nového Bootstrapu je na něm postavený a dost to pomáhá. Evolučně ale vychází z předchozí verze, takže tutoriál vlastně využijete i vy, trojkaři. Ve čtyřce je možné stáhnout CSS soubor s gridem samostatně, což je další plus.

Ano, Bootstrap 4 je stále v alfa verzi. Nicméně, změny grid systému chystané do první bety jsou jen malinké, takže si troufnu napsat, že tahle stránka zůstane beze změn i po vydání betaverze a jednou i verze finální. Samotný grid systém bych se prostě už nebál používat.

Rychlá navigace po stránce: kontejner, řádka, sloupec, sloupec do mřížky, responzivní sloupec, posuny, push a pull, změna pořadízarovnávání.

Úplné základy

Základní struktura kódu je stále složená z kontejneru (třída .container), řádky (.row) a sloupce layoutu (.col):

<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col"> <!-- Sloupec rozvržení --> </div>
  <div class="col"> <!-- Sloupec rozvržení --> </div>
 </div>
</div>

Struktura zůstává stejná s trojkou, jen se to chová jinak. Uvidíte. A v trojce jsme nemohli používat samostatnou třídu .col.

Kontejner rozvržení

Kontejner je obal pro váš layout. Bootstrap má dva typy obalů:

 • .container je kontejner fixní šířky: má stupně omezené maximální šířkou. Jeho maximální šířky jsou 540px na small šířkách okna, 720px (medium) 960px (large) a 1140px (extra large).
 • .container-fluid je pružný, takže se roztahuje do plné šířky okna prohlížeče. Ten asi budete využívat méně často.

Kontejnerů můžete mít na stránce samozřejmě víc. V ukázce je porovnání pružného i fixního kontejneru: cdpn.io/e/RpYqwK.

Tohle zůstává stejné. Ve verzi 4 ale přibyl jeden breakpoint pro mobilní zařízení. Psal jsem o tom v článku o chystaných novinkách ve čtyřce.

V dalších ukázkách kódu už budu .container pro zjednodušení vynechávat.

Řádek rozvržení

Řádky jsou vodorovná seskupení sloupců rozvržení. Na třídu .row nesmíte zapomenout, má totiž dvě funkce:

 1. Spuštění layoutu. .row je flex kontejner, rodič layoutu.
 2. Zarovnávání layoutu. Má totiž nastavený záporný vnější okraj.

Při používání Bootstrapu 3 se na .row často zapomínalo. Ve čtyřce už bez řádky není možné udělat layout. To je docela účinná tabletka proti zapomnětlivosti.

Do ukázky se podívejte, co se stane, když řádek omylem vynecháte: cdpn.io/e/VpGVKm.

Sloupec: .col

Sloupec je základní stavební jednotka layoutů v Bootstrapu. Nově je ve verzi 4 možné zapsat sloupec jednoduše pomocí prvku s třídou .col bez přípony.

<div class="row">
 <div class="col"> <!-- Sloupec rozvržení --> </div>
 <div class="col"> <!-- Sloupec rozvržení --> </div>
</div>

.col má nastaveno flex-grow: 1, takže sloupečky budou stejně široké. Viz vlastnosti flex položky. To je prima.

Jen pozor, layout neuvidíte na menších velikostech okna. Flexbox vlastnosti v .col jsou nastavené tak, aby zohledňovaly obsah okna. Zažijete to i v ukázce, když si okno zmenšíte pod 260 pixelů: cdpn.io/e/ZeMmJg.

Sloupec zarovnaný do mřížky: .col-{číslo}

Bootstrap používá pravidelnou mřížku. Zarovnání do ní je z pohledu uživatele, designéra, ale i kodéra výhodné. Věřím, že tyhle třídy použijete velmi často.

Výchozí mřížka je dvanáctisloupcová. K dispozici tedy máte třídy .col-1.col-12.

Layout do mřížky v Bootstrapu

Vizualizace rozvržení layoutu webu do dvanáctisloupcové mřížky. getbootstrap.com

<div class="row">
 <div class="col-4"> <!-- 1/3 šířky --> </div>
 <div class="col-8"> <!-- 2/3 šířky --> </div>
</div>

Jde kombinovat mřížku se sloupečky bez přípony? Jistě:

<div class="row">
 <div class="col"> <!-- 1/4 šířky --> </div> 
 <div class="col-6"> <!-- 1/2 šířky --> </div> 
 <div class="col"> <!-- 1/4 šířky --> </div>
</div>

.col třídy se pak díky flex-grow:1 dělí rovným dílem o prostor, který zůstává po „mřížkových“ sloupečcích. Opět se tady ale musíte smířit se vzdorovitostí .col tříd, které poslouchají pnutí obsahu a ne vždy vám udělají layout tak, jak si ho představujete. cdpn.io/e/BWOGvq.

Pokročilým použitím s preprocesorem Sass je samozřejmě možné výchozí počet sloupců změnit. Stačí přenastavit proměnnou $grid-columns.

Sloupec responzivní: .col-{breakpoint}

Abychom mohli udělat různé layouty na různě velkých šířkách okna, nemůžeme žít bez responzivních přípon:

Body zlomu Extra small Small Medium Large Extra large
Šířka okna od 0px 576px 768px 992px 1200px
Třída .col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl-

Třídy platí vždy od aktuálně platného bodu zlomu výše. .col-sm pak bude například platit od oken šířky 576 pixelů a výše.

Třída .col- je vlastně synonymum pro trojkovou .col-xs-. Tedy layout, který platí na všech breakpointech. Tahle změna se mi ale líbí. Pro nováčky je to jednodušší na přemýšlení.

<div class="row">
 <div class="col-sm-4"> 
  <!-- třetina od „sm“ výše --> 
 </div> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <!-- dvě třetiny od „sm“ výše --> 
 </div>
</div>

Třídy je samozřejmě možné úplně v pohodě kombinovat a dělat různé layouty pro různá rozlišení:

<div class="row">
 <div class="col-6 col-sm-4"> 
  <!-- polovina na „xs“, třetina od „sm“ výše --> 
 </div> 
 <div class="col-6 col-sm-8"> 
  <!-- polovina na „xs“, dvě třetiny od „sm“ výše --> 
 </div>
</div>

Nejlépe to všechno uvidíte v další mé ukázce: cdpn.io/e/zZJyGN

Posuny: .offset-{breakpoint}

Sloupečky můžete posunovat směrem doleva přidáním vnějšího okraje třídami z rodiny posunů. V ukázce třeba mám sloupec třetinové délky .col-md-4, který posouváme o třetinu zleva offset-md-4.

<div class="row">
 <div class="col-md-4 offset-md-4"> 
  <!-- posunutý obsah --> 
 </div> 
</div>

Ve výsledku bude tedy centrovaný. cdpn.io/e/jBvXmP

Push a pull

Třída .push- funguje podobně jako offsety. Prostě v daném bodu zlomu posune prvek o daný počet sloupečků mřížky doprava. .pull- dělá pravý opak – posouvá doleva.

Jde to hezky využít pro změnu pořadí prvků:

<div class="row">
 <div class="col-md-9 push-md-3"><!-- 1. --></div> 
 <div class="col-md-3 pull-md-9"><!-- 2. --></div>   
</div>

V příkladu se díky tomu na md breakpointu, tedy od šířky okna 768 pixelů, oba sloupce prohodí. 1. je v kódu první, ale v layoutu bude až na druhém místě. cdpn.io/e/xqamPp

Změna pořadí

Kromě výše uvedených způsobů lze měnit pořadí sloupců layoutu pomocí třídy .flex-first:

<div class="row">
 <div class="col-4"><!-- … --></div>
 <div class="col-4"><!-- … --></div>
 <div class="col-4 flex-first"><!-- V prohlížeči bude první --></div> 
</div>

Vychází to z flexboxí vlastnosti order. Ukázka: cdpn.io/e/dvqrZv

To je věc nová pro čtvrtou verzi. Ale jak sami vidíte, pro změnu pořadí je to daleko příjemnější než metoda pomocí tříd .pull.push.

Zanořování

Velmi užitečné je, že layout můžete zanořovat. Přidejte další řádku layoutu, třídu .row, a je to:

<div class="row">
 <div class="col-9">
  <div class="row">
   <div class="col-sm-6"><!-- … --></div> 
   <div class="col-sm-6"><!-- … --></div>      
  </div>
 </div> 
</div>

Každá nově vytvořená řádka layoutu se řídí šířkou rodiče. Takže se vám může stát, že zanořený layout opustí celostránkovou dvanáctisloupcovou mřížku. Nemusí vám to vadit, ale raději na to upozorňuji. cdpn.io/e/xqamzW

Zarovnávání

Použití flexboxu otevřelo v mřížce Bootstrapu 4 kromě jiného také výborné možnosti zarovnání obsahu. Samozřejmě v obou směrech a jak pro celý layout, tak jeho jednotlivé položky.

Zarovnání na vodorovné ose:

Zarovnání Celý layout (.row)
Doleva .justify-content-start
Na střed .justify-content-center
Doprava .justify-content-end
Mezery kolem sloupců .justify-content-around
Mezery mezi sloupci .justify-content-between

Vychází to z vlastnosti flex kontejneru justify-content. Následuje příklad použití:

<div class="row justify-content-between">
 <div class="col-3"> <!-- … --> </div>
 <div class="col-3"> <!-- … --> </div>
</div>

Pro tenhle kód se první sloupec přilepí doleva a druhý doprava. Volný prostor se totiž rozdělí mezi jednotlivé sloupce (.justify-content-between). cdnp.io/ZeMPbP

Zarovnání na svislé ose:

Zarovnání Celý layout (.row) Sloupec (.col)
Doleva .align-items-start .align-self-start
Na střed .align-items-center .align-self-center
Doprava .align-items-end .align-self-end

Vychází to z vlastností flex kontejneru align-items a flex položky align-self. Příklad použití:

<div class="row align-items-center">
 <div class="col-3"> <!-- … --> </div>
 <div class="col-3"> <!-- … --> </div>
 <div class="col-3"> <!-- … --> </div>
 <div class="col-3 align-self-end"> <!-- … --> </div>
</div>

Všechny sloupce layoutu jsou na svislé ose zarovnané doprostřed (.align-items-center). Jen tomu poslednímu jsme dopřáli výjimku. Je zarovnaný dole, ke konci svislé osy layoutu (.align-self-end). cdnp.io/XMPGjv

To je vše. Děkuji za pozornost a ať vám mřížka v Bootstrapu 4 dobře slouží.

Odkazy na závěr: