Martin Michálek Martin Michálek  – 19. 7. 2019

AMP HTML je norma vycházející z HTML 5 – upravuje si ji ale směrem k cílům této technologie: k rychlosti a použitelnosti.

V této ukázce z knihy Vzhůru do AMP si dopodrobna vysvětlíme rozdíly mezi standardním HTML a tím z AMP.

Základní kostra dokumentu v AMP vypadá trochu jinak, není možné zde použít prvky vkládající externí obsah jako <iframe> nebo <img>.

Podívejte se na video „AMP pro frontendisty: HTML, CSS a přes 100 komponent v jednom frameworku“.

YouTube: youtu.be/_vp-BVgYU98

Namísto nich máme ale komponenty jako <amp-iframe> nebo <amp-img>. Z HTML atributů vypadly všechny, které popisují nějaké chování, to je však vzhledem k chybějícímu autorskému JavaScriptu pochopitelné.

Obsah:

Neměnná kostra AMP dokumentu

Když se podíváte na základní kostru dokumentu, bude vypadat následovně:

<!doctype html>
<html amp lang="cs">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
   content="width=device-width,minimum-scale=1">
  <script async
   src="https://cdn.ampproject.org/v0.js">
  </script>
  <style amp-custom> </style>
  <style amp-boilerplate> </style>
  <link rel="canonical" href="…">
  <title>Ahoj světe</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Ahoj světe, tady AMP</h1>
 </body>
</html>

Zaměřme se hlavně na rozdíly oproti běžnému HTML:

 • <html amp> je označení AMP stránky.
 • <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"> asynchronně stahuje povinnou hlavní javascriptovou knihovnu AMP.
 • <style amp-custom> je místo, kam vložíte vlastní CSS pro tuhle stránku.
 • <style amp-boilerplate> obsahuje povinné styly, které pomáhají prohlížeči s vykreslením stránky.

Ukazujeme zde opravdu jen minimální HTML. Autoři AMP doporučují ještě například vložit strukturovaná data v JSON-LD, která se ve výsledcích vyhledávání zobrazují jako Rich Snippets.

Symbol blesku

Namísto amp můžete v řádku s deklarací verze html použít také emoji symbol „High Voltage“ — ⚡.

Může vás bude zajímat, jak jej napsat:

 • Na Windows většinou stačí podržet klávesu Alt a pak napsat „26A1“.
 • Na Macu si otevřete okno pro vkládání emoji (Ctrl + Cmd + Space) a hledejte „High Voltage“.

Další informace o základním AMP HTML najdete na následujících odkazech:

Provázání AMP a HTML verze

Ve výše uvedené kostře jste si možná všimli odkazu na jiný dokument ve značce <link>. Jde o odkaz na původní verzi dokumentu. AMP a non-AMP verze jsou takto navzájem provázané.

Na webu Vzhůru dolů je například AMP stránka o flexboxových layoutech vystavená na adrese https://www.vzhurudolu.cz/amp/prirucka/css3-flexbox. Když se budete hrabat v jejím zdrojáku, najdete tam:

<!-- Odkaz na původní, kanonickou verzi: -->
<link rel="canonical"
 href="https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css3-flexbox">

HTML verze je pak k nalezení na adrese https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css3-flexbox a v jejím kódu zase najdete odkaz na AMP verzi:

<!-- Odkaz na AMP verzi: -->
<link rel="amphtml"
 href="https://www.vzhurudolu.cz/amp/prirucka/css3-flexbox">

Jak už víte z předchozí kapitoly, odkaz z této verze na AMP vede proto, aby roboti Googlu a dalších provozovatelů AMP Cache dokázali tuto stránku najít a následně stáhnout.

Co je amp-boilerplate?

AMP stránka standardně čeká na inicializaci javascriptové knihovny, která upraví layout a pak zobrazí obsah. Může se ovšem stát, že JavaScript z nějakého důvodu selže nebo má větší zpoždění.

AMP Boilerplate je hack, který zabraňuje neviditelnosti obsahu, způsobené touto situací. Je v ní umístěná CSS animace, která zobrazí obsah po osmi vteřinách sama.

Zjednodušený kód vypadá následovně:

<style amp-boilerplate>
 body {
  animation: -amp-start
   8s steps(1, end) 0s 1 normal both
 }
 @keyframes -amp-start {
  from { visibility: hidden }
  to { visibility: visible }
 }
</style>
<noscript>
 <style amp-boilerplate>
  body {
   animation: none
  }
 </style>
</noscript>

Obsah se nejprve schová, ale pokud se na AMP runtime čeká neúměrně dlouho, po osmi vteřinách se zase zobrazí. Pokud v prohlížeči JavaScript pouštět nelze (varianta <noscript>), žádné schovávání obsahu a čekání na runtime pomocí animace neproběhne.

Z kódu jsme odstranili všechny prefixované vlastnosti.

Strukturovaná data

Pokud byste chtěli svou AMP stránku dostat do speciálních míst výsledků vyhledávání na Googlu – jako je karusel s hlavními událostmi (což jistě chcete) –, doporučuje se přidat ještě metadata uvedená ve formátu JSON-LD.

Pro zpravodajský článek se tedy třeba hodí něco takového:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://example.com/clanek"
 },
 "headline": "Název článku",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"
 ],
 "datePublished": "2019-02-05T08:00:00+08:00",
 "dateModified": "2019-02-05T08:00:00+08:00",
 "author": "Franta Vomáčka",
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Example.com",
  "logo": {
   "@type": "ImageObject",
    "url": "https://example.com/images/logo.png",
    "width": "300",
    "height": "100"
  }
 }
}
</script>

Kromě zpravodajského článku můžete takto popsat strukturu obsahu webové stránky, videa nebo receptu.

Kód, který zde uvádíme, není úplný. Podívejte se raději na užitečný generátor základní HTML struktury pro AMP. amp.dev/boilerplate

Zakázané ovoce z HTML zahrádky

Ve specifikaci AMP HTML je řada běžných značek zakázaná a neexistují pro ně náhrady. Jde například o <base>, <frame>, <object>, <embed> a řadu dalších. Jak je ale vidět, v tomto seznamu jde o značky, jež mají nejlepší léta za sebou.

Z pohledu výkonu při vykreslování stránky je to pochopitelné. Když budete dělat nábor do atletického kroužku, nepůjdete přeci do klubu seniorů.

Kontroverznější je to u značek, které AMP nahrazuje novými.

Nahrazené značky

Možná leckoho překvapí, že AMP nahrazuje některé existující značky, ale svůj účel to má. Následující značky jsou zakázané ve prospěch nových komponent, které AMP zavádí:

HTML značka AMP HTML komponenta
<img> <amp-img></amp-img>
<video></video> <amp-video></amp-video>
<audio></audio> <amp-audio></amp-audio>
<iframe></iframe> <amp-iframe></amp-iframe>

Proč to AMP dělá? Jde opět o výkon. Na vlastních komponentách může AMP zajistit, co běžné značky zatím neumí: odložené načtení (lazy loading), rezervaci místa v layoutu stránky už při startu jejího vykreslování nebo zamezení blokování zobrazení stránky externím obsahem (což dělá <iframe>). V současných prohlížečích to zatím možné není, ale jednou snad bude.

Některé jiné značky je možné v AMP HTML použít až za určitých podmínek:

 • <script>, jen pokud atribut type obsahuje application/ld+json (definice strukturovaných dat), application/json (nastavení komponent) nebo text/plain. Lidsky řečeno, vkládat vlastní skripty lze jen za účelem konfigurace AMP komponent nebo popisu dat.
 • <form> můžete vložit jen za podmínky, že do stránky přidáte komponentu amp-form.
 • Komentáře samozřejmě můžete použít, ale zakázané jsou podmíněné komentáře typu <!--[if IE 6]>, ty však už snad potřebovat nebudete. Nikdy.

HTML atributy: některé jsou zakázané a některé nové

V AMP jsou zakázané i některé atributy. Příklady:

 • onclick, onmouseover a další atributy s předponou „on“ jsou nahrazené jediným: on="".
 • xml atributy jako xmlns, xml:lang nebo xml:base také použít nesmíte.

AMP naopak přichází s novými atributy:

 • layout, width, height, media, placeholder, fallback slouží k definování parametrů layoutu, o kterém ještě budeme psát. Některé znáte z běžného HTML. Tady jsou ovšem povinné u elementů, které mají něco společného s rozložením stránky.
 • on – atribut, ve kterém je možné při použití AMP komponent přidávat interaktivitu.

Důležité změny jsme vyjmenovali. Je toho samozřejmě trošku více, ale nechceme zvídavé čtenáře unavovat. Ty hloubavé, pokročilé a dlouhých textů chtivé nasměrujeme do specifikace AMP HTML. vrdl.in/ampspec

Dost bychom si přáli, aby rozumné věci typu lazy loading (odložené načtení) médií nebo atribut layout, umožňující rezervaci místa médiím ve stránce, probublaly do nějaké příští verze HTML, což už se v době psaní těchto textů také děje.