Martin Michálek  – 3. 1. 2019

„Neumí to Explorer“ je, když to přeženeme, na prvních devíti místech z 10 důvodů, proč lidé ještě v roce 2021 nepoužívají CSS Grid.

Problém to ale v realitě zase tak moc není, protože u většiny projektů už nejspíš není MSIE nutné používat.

A pokud Explorer podporovat musíte, vězte, že nějakou (a ne úplně malou podporu) gridu má. To je jedna věc.

Druhá věc je, že tu podporu Exploreru můžete rozšířit pomocí chytrého hacku. V tomto textu se totiž budeme zabývat automatizovaným řešením pro zlepšení podpory Gridu pomocí nástroje Autoprefixer.

Video: CSS Grid v Internet Exploreru

Základy a krátké demo podle obsahu článku.

Pojďme tedy dát kombinaci gridu s MSIE novou šanci.

Co Internet Explorer z gridu podporuje a co ne

jisté rozdíly mezi IE a ostatními zde jsou. Z těch důležitých například napráskejme, že Internet Explorer nativně neumí následující:

Velká část uvedeného pro vás ale přečtením tohodle dlouhého textu přestane platit.

Naopak se málo ví, že stařičký IE nativně podporuje následující:

 • implicitní (nepředdefinovanou) mřížky,
 • funkci repeat(), jen jinak: repeat(12, 1fr 20px) zapisuje jako (1fr 20px)[12],
 • další skvělou funkci – minmax(),
 • klíčová slova min-contentmax-content.

To myslím není zlé.

Jen připomínám, že rozdíly nevznikly v nějakém microsoftím „týmu pro vytáčení webařů“. Jejich příčinou je rychlá implementace gridu v ranné fázi specifikace týmem v Microsoftu. Specifikace se bohužel časem změnila, ale grid v Exploreru zůstal v původní variantě.

Třísloupcové demo aneb „Jak to kurnikšopa funguje?“

Podívejme se na jednoduchý layout, u kterého si ukážeme jak přesně Autoprefixer zařídí fungování gridu v MSIE.Jde o rozvržení definované následujícím způsobem:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr;
 grid-column-gap: 0.5em; 
 grid-template-areas: "a b c";
}

Pro zájemce polopaticky:

 • display: grid asi vysvětlovat nemusím. Definujeme prostě kontejner mřížky.
 • grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr specifikuje samotnou mřížku. O jednotce fr píšu v jiném textu.
 • grid-column-gap: 0.5em je zápis pro mezeru mezi sloupci layoutu.
 • grid-template-areas je šablona pojmenování oblastí pro následné využití v CSS.

Teď to nejlepší. Tenhle kód nám Autoprefixer přeloží tak, aby v pohodě fungoval v Internet Exploreru 11. Včetně mezer (-gap) a pojmenovaných oblastí (-areas). Tedy vlastností, které tenhle pravěký prohlížeč neumí.

Proč takhle složitě? Protože Autoprefixer

Vy znalejší jste si jistě všimli, že pro takto jednoduchý layout by bylo zbytečné definovat šablonu pojmenování oblastí – grid-template-areas. To je ale oběť na oltář podpory v Internet Exploreru.

Dalším kódem už jen umístíme sloupečky do pojmenovaných oblastí:

.side-1 {
 grid-area: a;
}

.content {
 grid-area: b;
}

.side-2 {
 grid-area: c;
}

A šup! V další fázi se můžeme kochat kódem, který vypotí Autoprefixer.

Kód produkovaný Autoprefixerem

Nejprve rodič layoutu:

.container {
 display: -ms-grid;
 -ms-grid-columns: 1fr 0.5em 3fr 0.5em 1fr;
}

Následuje samozřejmě výše uvedený kód pro moderní prohlížeče. Ten pro zjednodušení vynechávám. Opět ale oba řádky vysvětlím:

 • display: -ms-grid – prefixovaný zapínač Gridu v Exploreru.
 • -ms-grid-columns: 1fr 0.5em 3fr 0.5em 1fr – magie. Autoprefixer spojil definici mřížky s definicí mezer (grid-column-gap), abychom ty (sakramentsky návykové) díry v layoutu mohli využívat i v Exploreru, který žádnou z „gap vlastností“ nepodporuje.

Kód prvků layoutu, jež Autoprefixer vyrobí pro potřeby Exploreru, vypadá takhle:

.side-1 {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 1;
}

.content {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 3;
}

.side-2 {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 5;
}

IE totiž neumí ani žádnou z vlastností *-area. Autoprefixer tak automaticky spočítá umístění do patřičných sloupečků.

Pokud vám nesedí počty sloupců u vlastnosti -ms-grid-column, pak raději zopakuji, že Autoprefixer uměle přidává sloupečky, abychom mohli používat mezery -gap.

Demo jsme snad rozebrali do posledního kamínku. Tady je ještě v celé kráse: cdpn.io/e/BvJjdz.

Co Autoprefixer umí?

Následuje sumář aktuálně podporovaných a nepodporovaných vlastností Gridu.

Dobrá zpráva zní, že těch druhých je poměrně málo.

Autoprefixer umí: Definování šablony mřížky

 • grid-template-columns se přeloží do -ms-grid-columns.
 • grid-template-rows se přeloží do -ms-grid-rows.
 • grid-template-areas slouží k tomu, aby Autoprefixer pochopil, jak vypadá váš layout. Žádný kód ale negeneruje.
 • grid-template je jen zkratka pro grid-template-columns, grid-template-rowsgrid-template-areas. Přeloží se tedy do nich.

Umí: Zarovnávání

Částečně umí: Umístění položky do mřížky

Překlad následujících vlastností funguje, ale nesmíte v nich použít záporná čísla:

 • grid-row-start se přeloží do -ms-grid-row. Pokud chcete použít span, musíte definovat grid-row-end.
 • grid-column-start se přeloží do -ms-grid-column. Pokud chcete použít span, musíte definovat grid-row-end.
 • grid-row-end. Musíte ale definovat grid-row-start.
 • grid-column-end. Musíte ale definovat grid-row-start.
 • grid-row se přeloží do -ms-grid-row.
 • grid-column se přeloží do -ms-grid-column.

Částečně umí: Definice pojmenovaných oblastí

Následující vlastnost funguje, ale každý potomek gridu musí mít unikátní jméno oblasti:

 • grid-area - Autoprefixer z oblastí udělá explicitní zápis pomocí grid-row-endgrid-column-end.

Částečně umí: Definice mezer

 • grid-gap a explicitní vlastnosti grid-row-gap nebo grid-column-gap.

Autoprefixer namísto -gap vygeneruje extra řádky nebo sloupečky. Fajn řešení, ne? Je ale důležité, abyste grid zapsali pomocí grid-template-areas a zároveň grid-template-columns.

Neumí vůbec: Vlastnost grid a automatické umístění

Tady máte zatím smůlu:

Automatické umísťování ale u jednodušších layoutů udělat jde, jak za chvíli uvidíte.

Au­to­ma­tic­ké umís­ťo­vá­ní do mříž­ky (autoplacement)

Autoplacement je další důležitá vlastnost gridu, Explorer ji neumí, ale i tady vám může částečně pomoci Explorer.

Pojďme tradičně na příklad. Chceme layout 2 × 2 prvky. HTML kód vypadá takto:

<div class="container">
 <p class="box">Box</p>
 <p class="box">Box</p>
 <p class="box">Box</p>
 <p class="box">Box</p>
</div>

Díky automatickému umístění bude v moderních prohlížečích stačit definovat mřížku v CSS:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 grid-template-rows: auto auto;
}

Prvky se nám pěkně rozmístí. Jenže smůla, tohle nebude fungovat v Internet Exploreru.

Ale to je nepříjemné, automatické umístění v MSIE nefunguje

Pro MSIE 10 a 11, ve kterých nějaká verze CSS Gridu funguje, nám zde Autoprefixer přidá pseudotřídy:

.container > *:nth-child(1) {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 1;
}

.container > *:nth-child(2) {
 -ms-grid-row: 1;
 -ms-grid-column: 2;
}

…a tak dále.

Chcete autoplacement? Pozor na výjimky

Autoplacement rozhodně nefunguje ve všech použitích mřížky. Následuje seznam možných problémů, ale bude jich více.

 • Nefunguje pro neznámý počet položek
  Je možné tedy automatizace použít jen pro explicitní mřížky definované pomocí grid-template-* vlastností, nikoliv grid-auto-*.
 • Pozor na zpětné nasazení na starých projektech
  Doporučení zní: Nechte grid vypnutý a pomocí CSS komentářů jej zapínejte pouze pro nové deklarace.
 • Neumí to repeat() v kombinaci a auto-fill, auto-fit
  I když IE funkci repeat() zvládá, klíčová slova auto-fillauto-fit bohužel ne.
 • Vyberte si: Buď autoplacement nebo manuální umístění v gridu
  V moderních prohlížečích lze obojí kombinovat, v IE bohužel ne. Buď tedy budete všechny prvky gridu umísťovat ručně (použijte vlastnost grid-template-areas v definici gridu) nebo automaticky (bez *-areas).
 • Pozor na pseudoelementy
  ::before::after uvnitř Gridu vám v IE rozbijí mřížku, to se vsaďte.
 • V Media Qeuries nelze změnit jen grid-gap
  Namísto toho je Autoprefixeru potřeba znovu deklarovat explicitní mřížku pomocí vlastností grid-template-*.

Neřeší to všechno, ale máme tady o jeden silný důvod navíc použít.

Co potřebujete pro překlad gridu pro IE pomocí Autoprefixeru?

Potřebujete tyto suroviny:

 • Automatizaci
  Gulp, Grunt, skripty v NPM nebo podobné nástroje, které umí využít Autoprefixer.
 • Zapnout podporu IE11
  V Browserslist, seznamu podporovaných prohlížečů, je nutné specifikovat také IE 11, případně i desátou verzi – např. takto > 1%, IE 11, IE 10.
 • Zapnout Grid a auto-umístění
  Zavolat Autoprefixer s parametrem grid: 'autoplace', který zařídí podporu právě pro automatické umístění. Alternativa jsou řídící komentáře přímo v CSS: /* autoprefixer grid: autoplace */.

Takto může vypadat konfigurace v automatizačním nástroji Gulpu:

gulp.task('autoprefixer', () =>
 {
  return gulp.src('src/css/*.css')
   .pipe(autoprefixer({
    grid: autoplace
   }))
   .pipe(gulp.dest('dist/css'));
 }
);

V samotném CSS kódu se pak držte těchto pravidel:

 • Definujte grid vždy kromě sloupců (grid-template-columns) nebo řádků také pojmenované oblasti: grid-template-areas.
 • Používejte vlastnost grid-template, nikoliv zkratku grid.
 • Vyhněte se pojmenovávání jmen řádků gridu.

Pokud na něco z toho zapomenete, Autoprefixer vás asi řádně potrápí, protože žádné prefixy nepřidá.