Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Vlastnost grid-template slouží k definování mřížky v CSS gridu.

Jde o zkratku (shorthand) pro vlastnosti grid-template-rows, grid-template-columns a také grid-template-areas.

Vlastnost grid-template je součástí CSS gridu.

Definování sloupečků a řádků

V prvním demu si ukážeme grid-template jako zkratku pro vlastnosti grid-template-rowsgrid-template-columns:

.container {
 grid-template: auto auto / 2fr 1fr;
} 

To odpovídá zápisu:

.container {
 grid-template-rows: auto auto;
 grid-template-columns: 2fr 1fr;
 grid-template-areas: none;
}

V živé ukázce si můžete vyzkoušet změnit některé hodnoty.Sloupečky, řádky a pojmenované stopy

V hranatých závorkách můžeme při zapisování hodnoty grid-template uvést také pojmenované řádky a sloupce.

V kódu to vypadá následovně:

.container {
 grid-template:
  [row-1] auto [row-2] auto
  / 
  [col-1] 2fr [col-2] 1fr;

To odpovídá zápisu:

.container {
 grid-template-rows: [row-1] auto [row-2] auto;
 grid-template-columns: [col-1] 2fr [col-2] 1fr; 
 grid-template-areas: none;
}

Opět je k dispozici živá ukázka.Sloupečky, řádky a pojmenované oblasti

V poslední ukázce uvidíte, že je také možné definovat rozměry gridu spolu s pojmenováním oblastí:

.container {
 display: grid;
 grid-template:
  "heading heading" auto
  "one two" auto
  /
  2fr 1fr;

Je to už docela složité. Definují se nejprve řádky – jejich jména a výšky – a pak za lomítkem šířky sloupečků. Odpovídá to následujícímu:

.container {
 grid-template-rows: auto auto;
 grid-template-columns: 2fr 1fr; 
 grid-template-areas:
  "heading heading"
  "one two";
}


Co je dobré vědět?

Je zde pár kulišáren, na které bych vás rád upozornil:

 • Všimněte si, že grid-template nastavuje grid-template-areas: none, takže resetuje i případné dříve nastavené oblasti.
 • Funkce repeat() zde není povolena, protože se dává přednost vizuálnímu vyjádření mřížky, takzvanému „ASCII artu“.
 • Stejnou syntaxi má další zkratka – vlastnost grid, která ovšem navíc umožňuje nastavení rozměrů implicitního gridu (vlastnosti grid-auto-columns, grid-auto-rows, a grid-auto-flow), takže je pravděpodobné, že můžete chtít použít spíše právě ji.

Podpora v prohlížečích

Internet Exploreru 11 vlastnost nepodporuje. Můžete to zkusit automaticky převádět díky Autoprefixeru.

Pokud ale podporu MSIE s využitím Autoprefixeru plánujete, moje doporučení zní: Používejte vlastnost grid-template, nikoliv zkratku grid a vyhnete se problémům.

Moderní prohlížeče nemají s grid-template problém.