Martin Michálek Martin Michálek  – 22. 2. 2014

Starší style guide pro psaní CSS od Jonathana Snooka.

Scalable and Modular Architecture for CSS

Je to daleko propracovanější, ale základní myšlenka je v oddělení rozdělení CSS deklarací do těchto kategorií a k nim náležejícím označením ve stylech.

Základna stylování HTML tagů
Layout .l-content, .l-side, …
Modul všechny třídy bez prefixu
Stav .is-collapsed, .is-opened, …
Skinování v extra CSS souboru

Pozn.: Jonathan neříká, že se mají třídy pro layout a stavy prefixovat zrovna takto. Je to na vás. Dělám to takhle na některých projektech a docela se osvědčilo.

smacss.com

Aktualizace k červenci 2021: SmaCSS dnes už beru za překonanou metodiku organizace CSS. Věnujte pozornost SuitCSS nebo BEM.