Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 11. 2018

Dneska o tomhle populárním souboru, o NPM skriptech a taky o závislostech.

Asi nejlepší definice package.json zní: Manifest závislostí projektu. Jedná se o soubor, který využívá NPM a další balíčkovací systémy jako Yarn pro svou konfiguraci.

Spolu s package-lock.json patří k základní výbavě každého projektu, který používá jeden ze zmíněných balíčkovacích manažerů. O tomhle jeho parťákovi ale někdy příště.

Tenhle soubor může obsahovat různé meta informace o projektu:

Žádná položka není povinná. Jediná výjimka je název a verze a to jen u veřejných projektů. Jistota je, že se jedná o soubor ve formátu JSON. Pojďme si to teď všechno projít na ukázkovém package.json:

{
 "name": "polaroid-example",
 "author": "Martin Michálek <[email protected]> (https://vrdl.cz/martin)",
 "version": "1.0.0",
 "private": true,
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "git://github.com/machal/polaroid-example.git"
 },
 "devDependencies": {
  "autoprefixer": "^9.1.5",
  "browser-sync": "^2.24.7",
  "less": "^3.8.1",
 },
 "dependencies": {
  "fancybox": "^3.0.1",
  "jquery": "^3.3.1"
 },
 "browserslist": [
  "> 1%",
  "last 4 versions"
 ],
 "scripts": {
  "browsersync": "browser-sync start --server --files 'dist/css/*.css, dist/js/*.js'",
  "less": "lessc --source-map src/less/index.less dist/css/index.css",
  "autoprefixer": "postcss -u autoprefixer --grid=true -r dist/css/index.css",
 }
}

Pro znalé to není nic nového ani složitého. Ale vezměme to postupně a ukažme i méně známé věci.

Informace o projektu

Nejprve ukázka:

"name": "polaroid-example",
"author": "Martin Michálek <[email protected]> (https://vrdl.cz/martin)",
"version": "1.0.0",
"private": true,
"repository": {
 "type": "git",
 "url": "git://github.com/machal/polaroid-example.git"
}

Kromě názvu a verze není nic pro neveřejné projekty povinné, ale pro pořádek se tady hodí mít ty informace, které mohou být užitečné pro další členy týmu:

 • name – Jméno projektu. Obvykle název repozitáře. Povolené jsou tady jen znaky, které můžeme uvádět v URL adresách. Je to povinná položka.
 • title – Titulek projektu. Už bez nutnosti vyhýbat se nepovoleným znakům. Např. "title": "jQuery".
 • author – Autor projektu. Pokud jsou zde i vedlejší přispěvovatelé, využijte pole contributors.
 • homepagebugs – Adresy pro web projektu a místo, kam se hlásí chyby. Například "homepage": "https://jquery.com/".
 • version – Verze projektu, která se řídí SemVer. Opět povinná položka.
 • licence – Jakou licenci projekt využívá. Např. "license": "MIT".
 • keywords – Klíčová slova pro nalezení projektu na npmjs.com, pokud je veřejný. Například "keywords": [ "jquery", "javascript", "library" ].
 • description – Popis projektu. Např. "description": "JavaScript library for DOM operations".
 • repository – Adresa repozitáře a jeho typ. Například "repository": { "type": "git", "url": "https://github.com/jquery/jquery.git" }.
 • main – Vstupní bod. Důležité pro javascriptové aplikace. Zde se budou hledat exporty modulů. Příklad: "main": "src/main.js".
 • private – Zda je adresář soukromý. Může zamezit nechtěnému publikování ve veřejném repozitáři na npmjs.com, takže je asi dobré tohle uvádět: "private": true.

Pojďme ale na důležitější, nebo asi úplně nejdůležitější sekci package.json – závislosti. Vynecháme přitom překvapivě alkohol, drogy a veškeré další lidské nešvary. Budeme se totiž bavit o závislostech našeho software na software jiných autorů a autorek.

Závislosti

Stejně jako lidé, váš projekt může mít závislosti různých typů.

Nejprve ukázka:

"devDependencies": {
 "autoprefixer": "^9.1.5",
 "browser-sync": "^2.24.7",
 "less": "^3.8.1",
},
"dependencies": {
 "fancybox": "^3.0.1",
 "jquery": "^3.3.1"
}

dependencies (normální)

Možná je lepší říkat uživatelské závislosti. Jde o balíčky software, které využijí uživatelé, ale nikoliv vývojáři našeho projektu. Prostě lidé, kteří se nebudou hrabat ve zdrojovém kódu.

Pokud bych dělal veřejný web, budou zde knihovny typu jQuery nebo jQuery pluginy. Prostě ty, které potřebují uživatelé k plné funkčnosti projektu. Příklad:

"dependencies": {
 "fancybox": "^3.0.1",
 "jquery": "^3.3.1"
}

Pokud bychom naopak pracovali na knihovně užitečné pro další vývojáře, velmi pravděpodobně v dependencies nic mít nebudeme. Však se podívejte na dotčený soubor v repozitáři Bootstrapu nebo totéž u jQuery. Sekce uživatelských závislostí nic neobsahují.

Přidat sem knihovnu můžu ručním zápisem nebo z příkazové řádky jedním z nástrojů, které package.json zpracovávají:

npm install jquery
yarn add jquery

devDependencies (vývojářské)

Vzhledem k výše uvedenému už asi tušíte, že zde budou balíčky, které jsou uživatelům projektu k ničemu. Naopak se z nich zaradují vývojáři, kteří chtějí zápolit se zdrojovým kódem:

"devDependencies": {
 "autoprefixer": "^9.1.5",
 "browser-sync": "^2.24.7",
 "less": "^3.8.1",
}

Ano, tady budou naše interní nástroje – například Gulp nebo Gruntjeho pluginy. Preprocesory, postprocesory, transpilery, testovače, lintovače a kdoví co všechno. Prostě ony libůstky dnešních vývojářů, které se alespoň trochu týkají Javascriptu nebo jiného návazného zdrojového kódu.

Protože se jedná o speciální typ závislostí, během přidávání z příkazové řádky je potřeba uvádět parametr:

npm install autoprefixer --save-dev
yarn add autoprefixer --dev

Další typy závislostí

Představme si, co by lidstvo dělalo, když by si vymyslelo jen alkohol a na všechny ostatní drogy (jako třeba mobily nebo Facebook) zapomnělo. Nudilo se…?

Stejně je na tom NPM, Yarn a komunita kolem nich. Proto existují i další typy závislostí. Pokud nejste pokročilí uživatelé, nejspíš je nebudete vůbec potřebovat. Stejně je ale uvedu.

 • peerDependencies - Sousedská nebo stejnoúrovňová závislost. Například Bootstrap je zavislý na jQuery, ale předpokládá, že jej budete chtít používat i v jiných částech vašeho projektu. Proto říká jaké rozmezí verzí jQuery akceptuje a nechává jeho instalaci na vás: "jquery": "1.9.1 - 3". Viz package.json z Bootstrapu.
 • bundledDependencies – Závislosti pro bundlování. Sada balíčků, které se mají přidat do „bundle“, takže distrubuční verze vašeho software.
 • optionalDependencies – Volitelné závislosti. Když je váš software závislý na nějakém jiném, ale nechcete, aby NPM odmítalo pokračovat v práci, když jej nedokáže stáhnout a nainstalovat.

Rozsah povolených verzí se u všech typů závislostí řídí pravidly vycházejícími ze SemVer.

Více informací je na docs.npmjs.com/files/package.json.

Dál se už budu zabývat položkami, které v manifestu mít můžete, ale nemusíte.

browserslist – Seznam podporovaných prohlížečů

Obsahuje deklaraci prohlížečů, které na projektu podporuji:

"browserslist": [
 "> 1%",
 "last 4 versions"
]

Tady říkáme, že chceme podporovat všechny prohlížeče, které mají více než jednoprocentní podíl na globálním trhu a zároveň nás zajímají poslední čtyři verze. Tuhle deklaraci tam mám kvůli prohlížeči od Seznam.cz, který má v době psaní textu právě toto zpoždění oproti Chrome, ze kterého vychází.

K čemu je to dobré? Z browserlistu vychází nástroje pro automatické uzpůsobování kódu starším prohlížečům. V CSS je to Autoprefixer, v JS pak Babel.

Více informací je na github.com/browserslist/browserslist.

scripts – Skripty

NPM skripty mě zbyly na závěr a není ani předmětem tohodle textu se v nich příliš hrabat.

Jedno vám ale musím říct – tohle je skvělá věc a spoustě z nás nahradí současná řešení automatizace pomocí Gruntu, ale hlavně Gulpu. Než o tom napíšu více, spokojme se s ukázkou a stručným popisem:

"scripts": {
 "browsersync": "browser-sync start --server --files 'dist/css/*.css, dist/js/*.js'",
 "less": "lessc --source-map src/less/index.less dist/css/index.css",
 "autoprefixer": "postcss -u autoprefixer --grid=true -r dist/css/index.css",
}

Asi je vidět, že zde volám totéž, co bych mohl udělat na příkazové řádce. NPM se umí podívat do složky node_modules/ a zavolat rozhraní instalovaných balíčků napřímo.

Když se zaměříme na komplikaci LESSu, v příkazové řádce by to vypadalo následovně:

lessc --source-map src/less/index.less dist/css/index.css

NPM skripty umožňují udělat zkratku pomocí npm run

npm run less

Tolik ve stručnosti k NPM skriptům. Řekněme, že jde o ochutnávku, protože tahle vlastnost package.json je samozřejmě o dost propracovanější. Zájemce ale navedu na CSS Tricks: css-tricks.com/why-npm-scripts.

Ukončím zde i povídání o package.json. Shrňme si ale ty nejpodstatnější položky:

 • Informace o projektu: Povinné jsou nameversion. Hodí se vyplnit také description, repositorylicence.
 • Rozlišujte uživatelské závislosti dependencies od těch vývojářských devDependencies.
 • Používejte browserslist.
 • Vy zkušenější se zajímejte o NPM skripty.

Je dobré ještě zmínit, že další položky si do manifestu závislostí můžeme přidávat sami.

Pokud by vás zajímaly detailní informace nad rámec tohoto textu, jděte na oficiální dokumentaci docs.npmjs.com/files/package.json.

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.