Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 3. 2017

Sekční tagy a role atributy umožňují lépe strukturovat stránku. Užitečné jsou hlavně ve slepeckých čtečkách. A myslím, že je čas se s nimi skamarádit.

Dříve: zbytečnost, která komplikovala weby v IE 8 a starších

Sekční tagy v HTML5 to se mnou nemají lehké. Před čtyřmi lety jsem se naštval a napsal článek „HTML5 strukturální elementy stojí za starou bačkoru“. Uváděl jsem tyto argumenty proti jejich používání:

 • Tagy jsou duplicitní k WAI ARIA oblastem. Orientační oblasti stránky bylo už tehdy možné vyznačit pomocí atributů role="" ze specifikace WAI ARIA. A jejich podpora byla ve čtečkách v té době daleko lepší než podpora HTML5 tagů.
 • Závislost na Javascriptu v Internet Exploreru 8. Abyste totiž s HTML5 tagy mohli v IE8 a starších pracovat v CSS, museli jste přidat kousek skriptu. A když skript selhal, stránka se nehezky rozbila.
 • …a celkově jsou tak nějak k ničemu. Kromě přehlednosti HTML kódu nic nepřidávají. Vyhledavače a jiné stroje je nijak nezpracovávají.

Jenže doba se změnila a kunratické proti-sekčně-tagové hnutí vychladlo.

Teď: IE 8 je mrtvý a podpora HTML5 ve čtečkách velmi dobrá

Internet Explorer 8 a starší dnes nejsou na návštěvnosti většiny webů zastoupené více než půlprocentním podílem. A míra podpory HTML5 tagů prohlížeči a slepeckými čtečkami je už velmi podobná podpoře WAI-ARIA atributů.

Podpora přístupnosti HTML5 tagů v prohlížečích

Když se totiž podíváte na data z HTML5accessibility.com, sekční HTML5 elementy neumí především Explorer 11. Pak tam jsou jen dvě výjimky pro <header> u Chrome a <figure> u Safari.

Podpora role="" atributů je ale podle všeho vyšší. Proč tedy používat HTML5 tagy? Vypadá to totiž, že do budoucna bude pro vyznačení oblastí možné používat jen tagy. Radek Pavlíček v odpovědi na můj tehdejší hejt psal, že sekční elementy zvyšují pravděpodobnosti, že je kodéři použijí. <main> napíšete radši než role="main". Ano, jistý efekt to mít může.

Spíše se ale obrátím k autoritě W3C.org, která dneska už vyloženě říká:

První pravidlo použití ARIA zní: Pokud můžete použít nativní element, který má požadovaný význam nebo chování už v sobě, prostě ho použijte.

Vypadá to, že jsem se mýlil a HTML5 tagy se pro vyznačování oblastí stránky ujaly. Jednou tedy může nastat situace, že čtečka nebo jiný stroj implementuje význam oblasti stránky jen přes HTML5 element a nikoliv WAI ARIA oblast.

Proto doporučuji používat obě varianty: HTML5 tag kvůli dopředné kompatibilitě a k němu WAI-ARIA atribut kvůli kompatibilitě zpětné, dnes hlavně kvůli Internet Exploreru 11. Pojďme se teď podívat na všechny oblasti, které byste pomocí tagů nebo atributů měli ve stránce vyznačovat.

Oblasti stránky

Pokud oblasti ve stránce takto nakódujete, umožní dnešní čtečky zrakově postiženým procházet stránkou strukturovaně. To je rychlejší a efektivněji než sekvenční procházení pomocí nadpisů či jiných prvků.

Podívejme se teď na těch šest hlavních oblastí.

<main role="main">

HTML5WAI-ARIA význam se zde shoduje. Jde o hlavní část dokumentu. Obsah stránky nebo místo, kde běží hlavní část aplikace. Nejde o sekční, ale „seskupovací“ typ elementu.

Jak píše Heydon Pickering v knize Inclusive Design Patterns, čtečka JAWS nabízí klávesovou zkratku pro skok na hlavní oblast pomocí klávesy „Q“ a je jí jedno, jestli použijete HTML5 značku, role atribut nebo obojí.

<aside role="complementary">

Něco jako boční lišta. Méně významné informace, které se vztahují k hlavnímu obsahu stránky. Například reklamní panely nebo zvýrazněné citace z textového obsahu.

HTML5 specifikace říká, že na stránce může být <aside> více. Jedna pod <html> prvkem a další pod jednotlivými sekcemi.

WAI-ARIA specifikace říká, že jde o doplňující informace k hlavnímu obsahu stránky. Podobná úroveň v DOM hierarchii, ale bez hlavního obsahu nedává smysl. Všechny zde zmiňované role atributy by ve stránce měly být jen jednou.

<nav role="navigation">

HTML5: Sekce s navigací. Může jich být ve stránce více. Ve specifikaci doporučují kódovat položky navigace jako nečíslovaný seznam (<ul>).

WAI-ARIA: Hlavní navigace webu dokumentu nebo celého webu.

<header role="banner">

HTML5: Hlavička stránky nebo sekce. Bez atributu je možné <header> použít i pro hlavičky jednotlivých sekcí. Hlavička je zde zamýšlená pro navigační, tak uvozující, představující obsah.

WAI-ARIA: Pokud použijete s role atributem, jde o hlavičku celého webu.

HTML5: patička sekce, která obsahuje informace o sekci. Kdo ji napsal, odkaz na související dokumenty, licence a podobné informace.

WAI-ARIA: Podobný význam, jen se opět vztahuje na celý dokument.

<section role="region">

HTML5: Tématické seskupení obsahu v rámci aplikace nebo dokumentu. Například kapitoly v delších textech nebo jednotlivé panely v záložkové navigaci. Nemá odpovídající landmark.

Čtečka JAWS oznamuje „region“ pokaždé když vstoupí do nové <section>.

WAI-ARIA: Oblast stránky, která je dost důležitá na to, aby byla vložena do souhrnu nebo strukturovaného obsahu.

<article role="article">

HTML5: Kompletní a soběstačná komponenta v rámci dokumentu, která je opakovatelná a znovupoužitelná. Nemusí jít o článek, ale také třeba produkt, komentář nebo jiné.

Čtečka JAWS usnadňuje pochopení struktury oznámením začátku a konce „article“.

WAI-ARIA specifikace mluví velmi podobně jako HTML5. Jde o nezávislou komponentu stránky.

<address>

HTML5: kontaktní informace k sekci nebo dokumentu. V HTML5 změnil tag význam, ale nevím, zda to vůbec k něčemu je.

<form role="search">

WAI-ARIA: Oblast, ve které je komponenta pro vyhledávání na celém webu. Může jít o složitější strukturu než jen formulářové pole. Obvykle ji asi budete dávat na <form> element.

Vyhledávání není možné vyznačit pomocí HTML5 prvku, takže alespoň role atributem.

Další oblasti stránky

Zmíním i některé další důležité HTML prvky nebo WAI-ARIA role.

<figure><figcaption>

HTML5: <figure> je obsah, který doplňuje hlavní textový obsah a bude na něj odkazováno. Obrázek, video, schéma, ukázka kódu, SVG dokument. Volitelně je možné doplnit popiskem <figcaption>. Opět nejde o sekční, ale seskupovací typ elementu. Je užitečná jak pro čtečky, tak pro efektivní kódování webů. Více píšu v samostatném článku.

<div role="application">

Opět jen jako WAI-ARIA oblast. Ovšem pozor na ni. Nemáme ji využívat pro označení celého dokumentu nebo jeho části jako interaktivní webové aplikace. role="application" zruší veškeré klávesové zkratky čtečky a nechává jejich zřízení na vás jako autorovi. Zacházejte s tím velice opatrně.

<h1> až <h6>

HTML5: Nadpisy a tvorba struktury stránky. Znáte je, vím, ale sem patří hlavně proto, že jde pořád o jediný způsob tvorby strukturované osnovy dokumentu. Tvorba struktury pomocí HTML5 elementů <section>, jak bylo dříve zamýšleno, se neujala. Alespoň v něčem jsem měl pravdu.

Uživatelé čteček NVDA and JAWS mohou použít klávesu „1“ pro přímý skok na element <h1>.

Ukázková struktura stránky

Je to velmi zjednodušené, ale může pomoci:

<header role="banner">
  <!-- Logo… -->
  <form role="search">
   <!-- Vyhledávací formulář -->
  </form>
</header>
<nav role="navigation">
  <ul>
   <li><!-- Navigace --></li>
  </ul>
</nav>
<main role="main">
  <!-- Hlavní obsah -->
</main>
<aside role="complementary">
  <!-- Vedlejší lišta -->
</aside>
<footer role="contentinfo">
  <!-- Copyright, související dokumenty… -->
</footer>

Pokud máte významnou návštěvnost z Exploreru 8 a starších, použijte HTML5shiv. Dělá dvě věci:

 • Ve stylech zajistí, aby se zmíněné HTML5 prvky staly blokovými.
 • Javascriptem pak zařídí, aby staré Explorery dokázaly nové HTML5 prvky vůbec stylovat.

Jak testovat strukturu stránky?

 • Pro Firefox existuje hezké rozšíření pro testování role atributů Landmarks.
 • MS Edge má pěkně vypadající Accessibility Tools. Za tip děkuji Vojtovi Bulantovi.
 • V Chrome vám oblasti definované pomocí role ukáže rozšíření Web Developer: „Information“ > „Display ARIA roles“.
 • V Chrome si také můžete povolit experimentální Accessibility Inspection, jak píše Martin Držka v komentářích.
 • Nejlepší je ale testovat přímo pomocí čteček. Na Macu máme vestavěný VoiceOver. Na Windows si nainstalujte NVDA. Tady je návod pro spuštění testování.