Více

ve stránce mít lze, ale nepočítejte, že to bude fungovat tak jako nastiňuje článek The Truth About Multiple H1 Tags in the HTML5 Era. Tam totiž tvrdí, že když napíšete toto…

Hlavní nadpis

Nadpis 2. úrovně

Další nadpis 2. úrovně

Nadpis 3. úrovně

Další nadpis 3. úrovně

…osnova dokumentu (jinak řečeno struktura jeho obsahu) bude podle HTML5 vypadat takto:

* Hlavní nadpis
  * Nadpis 2. úrovně
  * Další nadpis 2. úrovně
    * Nadpis 3. úrovně
    * Další nadpis 3. úrovně

To by bylo skvělé, jenže on novou HTML5 osnovu žádný prohlížeč neimplementoval:

At the time of writing, browsers and screen readers do not support these new outlines, so if you do use multiple

s in your documents, it may confuse your users. It’s best if you use logical heading levels —

.

Slabý argument? Pak si přečtěte to hezké červené varování na webu W3C, které objevil Adam Kudrna.

HTML5 outline tedy existuje jen na papíře. A tak bude osnova výšeuvedeného dokumentu v praxi vypadat takto:

* Hlavní nadpis
* Nadpis 2. úrovně
* Další nadpis 2. úrovně
* Nadpis 3. úrovně
* Další nadpis 3. úrovně

Osnova (outline) dokumentu je dost zásadní věc pro sémanticky správné zpracování dokumentu. Tedy pro přístupnost. Nejen obligátní slepecké čtečky, ale třeba i vyhledávače.

Více

ve stránce s HTML4 osnovou? Ano, někdy to smysl dává

Třeba v jednostránkových webech (onepage):

Nadpis 1. sekce

Podnadpis

Nadpis 2. sekce

Nadpis 3. sekce

Osnova vypadá takto:

* Nadpis 1. sekce
  * Podnadpis
* Nadpis 2. sekce
* Nadpis 3. sekce

Z pohledu přístupnosti ani vyhledávačů by s tím žádný problém být neměl.

Můžeme si z toho vzít hned 3 ponaučení:

 1. HTML5 strukturální elementy jsou uživateli k ničemu. Nikdo vám jejich použití sice zakázat nemůže, ale osnovu dokumentu s jejich pomocí vytvořit rozhodně nelze.
 2. Více

  ve stránce je i s HTML4 osnovou zcela v pořádku.

 3. A v neposlední řadě, přátelé, pozor na články o HTML5 co nezmiňují podporu v prohlížečích. Šíří bludy.

Komentáře