Martin Michálek Martin Michálek  – 16. 12. 2013

Jde o způsob, jak kolem elementu vykreslit vlastní namísto nativních rámečků.

Vezmeme jakýkoliv obrázek obsahující rámeček a prohlížeči řekneme, jak jej má naporcovat. Následuje kouzlo – rámeček se elegantně přizpůsobí šířce i výšce elementu, ať je jakákoliv.

Syntaxe

border-image:
 _zdrojovy_obrazek_
 _rozmery_rezu_
 _sirka_ramecku_
 _zacatek_rezu_
 _opakovani_

Zdrojový obrázek

Jediná povinná vlastnost. Samostatně jako border-image-source: url(…).

Rozměry řezů

Právě touto hodnotou zdrojový obrázek naporcujeme tak, aby prohlížeč věděl, kde leží výřezy pro všechny čtyři rohy a kde výřezy pro svislou a vodorovnou stranu rámečku.

Obsahuje jedno, dvě (vodorovný a svislý řez) nebo čtyři čísla (řez horní, pravý, dolní a levý). Definovat lze v pixelech nebo v procentech z rozměrů zdrojového obrázku. Výchozí stav je border-image-slice: 100%.

Pokud je přítomno klíčové slovo fill, vezme se ze zdrojového obrázku i jeho střední část a vykreslí se přes pozadí elementu.

Rozměry řezů v border-image

Šířka rámečku

border-image-width specifikuje šířku rámečku v pixelech nebo procentech, podobně jako u border-width.

Pokud má hodnotu auto, šířka se počítá z rozměrů řezů.

Začátek řezu

Rozměr specifikovaný v border-image-outset říká, jak moc obrázkový rámeček přetéká mimo rozměry elementu. Ty se počítají, jako by měl element nastaveno box-sizing: border-box.

Opakování

Jak bude prohlížeč pracovat se svislou a vodorovnou stranou obrázkového rámečku, pokud má rámeček jiné rozměry než zdrojový obrázek? To můžeme nastavit v border-image-repeat. Možnosti jsou tyto:

 • stretch – obrázek se roztáhne na šířku rámečku
 • repeat – obrázek se bude opakovat
 • round – pokud plochu nevyplní celočíselný počet opakování, jednotlivá opakování se roztáhnou, aby plochu vyplnila
 • space – pokud plochu nevyplní celočíselný počet opakování, prázdná plocha je spravedlivě rozdělena mezi všechna opakování (k jednotlivým opakováním se přidá mezera)

Je dobré připomenout, že i tady je možné nastavit různé hodnoty pro vodorovnou i svislou část rámečku. Například:

border-image-repeat: stretch repeat;

Může se hodit

 • Moc fajn generátor, který vám ulehčí život hlavně při hledání rozměrů řezů — border-image.com
 • Pozor, border-image nebude podle aktuální verze specifikace fungovat, pokud u stylovaného elementu zapomenete na deklaraci vlastností border-styleborder-width.

Podpora v prohlížečích

IE11+. Se staršími prohlížeči se lze vypořádat definovanou alternativou a detekcí vlastnosti Modernizrem: .no-borderimage .box { … } nebo prostým fallbackem pomocí vlastnosti border-color.

Jednoduchý příklad s barevným přechodem

Protože CSS gradienty se mezi obrázky počítají také, můžete namísto rámečku použít barevný přechod.

Pamatujte, že vždy je nutné nejprve definovat nativní rámeček obrázku. Jednak kvůli rozměrům, jednak tím vytvoříme fallback pro prohlížeče, které border-image nezvládají. V našem příkladu tedy kolem elementu nejdříve vyrobíme 20pixelový zelený rámeček:

border: 20px solid green;

Teď prohlížeči řekneme, že namísto zelené barvy chceme v rámečku barevný přechod:

border-image-source:
 linear-gradient(lightgreen, darkgreen);

K našemu překvapení ovšem prohlížeč barevný přechod vykreslí jen v rozích rámečku. Důvodem je výchozí hodnota rozměrů řezů: border-image-slice: 100%. Znamená, že obrázek se použije právě jen pro všechny čtyři růžky. Předefinujeme tedy tak, aby odpovídal šířce našeho rámečku:

border-image-slice: 20;

A je to. Příklad si můžete vyzkoušet na cdpn.io/e/zdyIJ.

Příklad s bitmapovým obrázkem na pozadí

Opět si nejdříve nadefinujeme rozměry rámečku a fallback pro staré prohlížeče:

border-color: green;
border-style: solid;
border-width: 21px 23px;

Přidáme obrázek na pozadí:

border-image-source: url(border-image-source.png);

Dále definujeme řezy. V tomto zdrojovém obrázku máme vodorovný rámeček vysoký 21 pixelů a svislý 23 pixelů.

border-image-slice: 21 23;

Nakonec je potřeba prohlížeči oznámit, že postranní řezy hodláme v případě nárůstu velikosti elementu opakovat:

border-image-repeat: repeat;

A pojďme si ještě vyzkoušet zkrácený zápis posledních tří deklarací:

border-image: url(border-image-source.png) 21 23 repeat;

Hotovo. Příklad si můžete vyzkoušet na cdpn.io/e/DLkjm.