Martin Michálek Martin Michálek  – 25. 5. 2016

Bootstrap je z principu věci složitý jako ruská ponorka. Všechny její čudlíky prostě znát nemůžete. Vybral jsem ty z nich, které by zasloužily vytáhnout z hlubin oceánu. Povídat si budeme o aktuální verzi tři, protože Bootstrap čtyřka je stále v alfa stádiu.

1) Bootlint validátor

Revizor častých chyb, které lidé dělají v bootstrapím HTML. Autoři Bootstrapu si jej napsali jako robota, kontrolujícího pull requesty, ale pro vás je dostupný v podobě Grunt nebo Gulp pluginů. A taky jako online nástroj.

2) Ne, nemusí být responzivní

Od-responzivnění se může hodit třeba když generujete tiskové verze nebo PDF z bootstrapího HTML. V zásadě stačí odstranit meta značku pro viewport a šířku u .container. Podívejte se ale raději na celý návod.

3) Pan Křížek a paní Stříška

Vypadá to jako blbost, ve skutečnosti jde ale o užitečný důsledek toho, že se autoři Bootstrapu snaží i části komponent vyrábět s ohledem na znovupoužitelnosti ve vašem kódu.

„Zavírací“ křížek, který můžete využít ve vašich vlastních komponentách:

<button type="button" class="close" aria-label="Close">
 <span aria-hidden="true">×</span>
</button>

Podobně lze pro vlastní komponenty ukrást i paní Stříšku, indikátor rozklikávání:

<span class="caret"></span>

4) Všechno možné vodorovné centrování

Centrování v CSS je na seznamu děsných lidských problémů tak dlouho, že se s ním trápili snad i staří Egypťané. Autoři Bootstrapu to naštěsti vyřešili za vás. Stačí si pamatovat dvě třídy.

Pro blokové elementy to je .center-block:

.center-block {
 display: block;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
}

// Použití jako mixin
.element {
 .center-block();
}

Pro inline a inline-block elementy pak třídu .text-center, ta dělá pouhé text-align: center.

5) Schovávání a zobrazování obsahu

Triviální problém? Těžko. Jen si spočítejte potřebné mixiny a třídy:

 • .show – zobrazení elementu. ( ve zdroji display: block !important)
 • .hidden – schování elementu. (display: none !important)
 • .invisible – nastavení „neviditelnosti“ elementu (visibility: hidden)
 • .text-hide – schování textu, třeba proto aby byla vidět ikonka na pozadí

…na konkrétních breakpointech

Schovávání je jednoduché – třída má formát .hidden-(breakpoint). Pro tichou likvidaci elementu na největších displejích tedy použijeme .hidden-lg.

Třída pro zobrazení má formu .visible-(breakpoint)-(hodnota-display). Pro zobrazení inline-block elementu jen na nejmenších displejích použijeme .visible-xs-inline-block. Podívejte se prosím raději na všechny kombinace tříd.

…pro tisk

Podobně jako u breakpointů máme sadu tříd pro zobrazení (.visible-print-block, .visible-print-inline, .visible-print-inline-block) a jedinou pro schování – .hidden-print.

…pro obsah určený slepeckým čtečkám

 • .sr-only – zobrazit jen na slepeckých čtečkách („Screen Reader Only“)
 • .sr-only-focusable – schová se, ale pokud se na něj uživatel dostane lineárním procházením (třeba klávesnicí), znovu se zobrazí – respektive, slepecký odečítač jej přečte
<a class="sr-only sr-only-focusable" 
 href="#content">
  Jdi na obsah stránky
</a>
.skip-navigation {
 .sr-only();
 .sr-only-focusable();
}

6) Mixina pro velikost

Nic jako dostavba Temelína, prostě jen drobnost co vám může zjednodušit zapisování rozměrů ve vlastním LESS kódu:

.size(@width; @height) {
 width: @width;
 height: @height;
}

.square(@size) {
 .size(@size; @size);
}

// Použití
.my-icon { 
 .square(64px); 
}

7) Automatické vytečkování delšího textu

Ano, i mixina pro vytečkování jednořádkového textu pomocí Text Overflow je v Bootstrapu vestavěná.

.text-overflow() {
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
 white-space: nowrap;
}

// Použití
.nav-item {
 display: inline-block;
 .text-overflow();
}

8) Změna vizuální hierarchie nadpisů

Často se stává, že logika struktury dokumentu je jiná než vizuální hierarchie stránky. Víte, že i tohle je v Bootstrapu vestavěné v podobě tříd .h1.h6?

<h2 class="h3">
 Nadpis druhé úrovně, který 
 bude vypadat jako třetí úrovně
</h2> 

9) * { box-sizing: border-box; }

Opakování je matka moudrosti. I tenhle, většině profesionálních kodérů dobře známý zápis, může uživatelům Bootstrapu zamotat hlavu.

Hlavně těm, co kolem CSS chodí jako kolem horké kaše. A že jich je hodně! Vždyť jsou jednou z hlavních cílových skupin Bootstrapu.

Pokud se ve vašem CSS kódu „podivně“ počítají výšky a šířky, může za to box-sizing. Přepne vám veškeré styly do border-boxu. Podivnosti nastanou i při vkládání komponent třetích stran – třeba Google Maps.

10) Data-atributy pro konfiguraci JS komponent

Nezapomeňte, že během jednoduchých použití Bootstrapu nemusíte komponenty konfigurovat javascriptovým kódem. U většiny komponent si vystačíte s data-atributy.

Takový dropdown sice můžete označit a inicializovat „klasicky“ v JS kódu:

$('.dropdown-toggle').dropdown()

Elegantnější je ale udělat to v data-atributu přímo v HTML:

<button data-toggle="dropdown">
 Dropdown
</button> 

11) Vlastní třídy pro layout

Tohle je jedno z oblíbených témat na Bootstrap školeních. Někomu prostě nevoní zápis layoutu, který si Bootstrap v klasickém užití vynucuje:

<div class="row">
 <div class="col-sm-8 col-lg-9" 
  role="main">
  ...
 </div>
 <div class="col-sm-4 col-lg-3" 
  role="complementary">
  ...
 </div>
</div>

Nic ale nebrání hezkému zápisu tohoto typu:

<div class="content-container">
 <div role="main">...</div>
 <div role="complementary">...</div>
</div>

Jak na to? Stačí Bootstrap používat doporučovaným způsobem – s pomocí CSS preprocesoru. Mixiny pro layout jsou k dispozici, takže v LESS kódu napíšeme:

.content-container {
 .make-row();
}

[role="main"] {
 .make-sm-column(8);
 .make-lg-column(9); 
}

[role="complementary"] {
 .make-sm-column(4);
 .make-lg-column(3);
}

Výsledný CSS kód bude totožný s předchozím. Bootstrap samozřejmě nabízí mnohem více mixin pro tvorbu layoutu.


Líbilo? Ocením, když článek nasdílíte ostatním. Máte další tipy? Neváhejte je přidat do komentářů. Díky!