Martin Michálek Martin Michálek  – 9. 2. 2019

Michal Matuška ukazoval na poslední brněnské minikonferenci Frontendisti.cz zajímavý postup, jak si zautomatizovat publikování složitějších SVG.

Od grafika to jde přes magii v Gulpu přímo do prohlížeče. Je to cool, takže jsem Michala poprosil o svolení k publikování na Vzhůru dolů.

Video: Michal Matuška: SVG workflow a SSOT

Sice bez vizuální dema, ale s Michalem.

V následující případové studii se zabýváme poměrně složitými SVG, ale vsadím se, že to může inspirovat i ty z vás, kteří pracujete s jednoduššími prvky. Úplně v pohodě je to použitelné i třeba na ikony.

Společný problém je stejný – grafické zdroje se vám mohou měnit pod rukama. A váš původní – krásně optimalizovaný – SVG kód je v čudu. Musíte začít znova.

Komplexní SVG, kde standardní proces publikace nestačí

V SUPERKODERS dostali za úkol rozhýbat poměrně komplexní SVG. No komplexní… 23 komplexních SVG dokumentů. Obrázek mluví za vše, však se podívejte:

Každý obchod představuje jedno komplexní SVG, které se bude vkládat přímo do HTML stránky, aby se dalo animovat a nasadit na něj interaktivní chování pomocí CSS a JavaScriptu.

Postup práce s každou grafikou vypadá asi následovně:

Běžný postup vypadá z pohledu vývojáře asi takhle:

 • Export z grafického editoru nestačí,
 • musíme provést automatickou optimalizaci kódu,
 • často navíc i manuální úpravu v textovém editoru
 • a nakonec sláva, máme to v prohlížeči.

Jenže, co když všechny kroky obnášejí nezanedbatelné množství práce, během kterých vám klient ke všemu začne měnit grafické zdroje pod rukama?

V takovém momentu zjistíte, že nemáte jen jeden zdroj pravdy (SSOT) a tedy se vám celý proces rozpadá. Musíte začít znovu. A to prostě nechcete.

Ideální postup vypadá přece jinak:

Grafický editor → (magie) → Prohlížeč

Michal si tu magii vymyslel pomocí tří nástrojů – Illustratoru, Gulpu a šablonovacího systému Nunjucks. Ale proces na nich není závislý. Můžete jej duplikovat pomocí nástrojů vašich.

Export z Illustratoru do SVG

Export z Illustratoru je potřeba nastavit následovně:

Teď už pojďme s výstupem z SVG přímo do HTML kódu.

SVG v Nunjucks: Jako proměnná

Zde používáme Nunjucks, šablonovací systém pro JavaScript, vy si jej případně můžete nahradit nějakým Twigem nebo jiným nástrojem.

Vložení SVG grafiky obrázku se ale neděje napřímo, ale celý si soubor uložíme do proměnné:

{% set svg %} 
 {% include "cesta-ke-zdroji/ilustrace.svg" %} 
{% endset %} 

Následně jej vypíše s filtrem safe, aby šablonovací systém nedělal escapování znaků:

{{ svg | safe }}

Více toho pro vkládání do HTML nepotřebujeme. Pojďme se podívat na tu nejzajímavější část – automatickou úpravu SVG zdrojáku.

A teď magie. Zpracování filtry

Tam, kde jsme v předchozím kroku na SVG přidávali filtr safe, můžeme přidat filtry další:

{{
 svg
 | spaceless
 | supersvg(store.id)
 | safe
}}

Vlastní filtr spaceless odstraňuje přebytečné mezery, ale tu hlavní magii obstarává supersvg(). Podívejme se teď na jeho definici:

environment.addFilter('supersvg', function(str, id) {
 return str
  .replace(/.*<svg/, '<svg preserveAspectRatio="xMidYMid slice"')
  .replace(/<(g|rect|path)\s+id="/g, '<$1 class="')
  .replace(/\s*(version)=".*?"/g, '')
  .replace(/id="(SVGID.*?)"/g, 'id="$1-' + id + '"' )
  .replace(/url\(#(SVGID.*?)\)/g, 'url(#$1-' + id + ')' )
  .replace(/\s*(x|y)="0px"/g, '')
  .replace(/\s*(xml|xmlns|enable)(:|-).*?".*?"/g, '')
  .replace(/id="(beer)(.*?)-.*?"/g, 'class="$1$2"');
});

Tady vidíte, že ve skutečnosti o žádnou velkou magii nejde. Prostě se jen nahrazují kousky zdrojáků jinými:

 1. Přidává se atribut preserveAspectRatio, abychom měli jistotu, že se dokument za žádných okolností nezdeformuje.
 2. Odstraňují se identifikátory Illustratoru (SVGID) a přidávají se vlastní, dodané v parametru filtru, aby nedošlo ke kolizím pojmenování mezi jednotlivými zpracovanými SVG dokumenty.
 3. Smažeme nepotřebné atributy typu x, y nebo xml, xmls, enable.
 4. Nahradíme identifikátory vrstem (id) CSS třídami (class). Tady je hezké, že pokud se s grafikem či grafičkou domluvíme na vhodném pojmenování, můžeme používat BEM nebo jinou zvolenou pojmenovávací konvenci.

Práce s pojmenováním vrstev v Illustratoru

Pro nejčastější animace je možné si také vytvořit pomocné CSS třídy. Když je pak vložíme do názvu vrstvy v Illustratoru, převedou se nám rovnou do SVG zdrojáku.

To ostatně otevírá dost zajímavé možnosti ve výměně informací mezi grafiky a vývojáři. Stačí se domluvit na konvenci pojmenování vrstev v grafickém editoru.

Pokud není možné se z jakýchkoliv důvodů dohodnout, může si tuhle i část práce obstarat frontend kodér nebo kodérka na vlastní pěst.

Kam to dále posunout?

Tak jistě, další kreativitě se meze nekladou. Dva tipy z přednášky:

 • Přidat Cheerio (selektory pro XML nebo HTML struktury postavené na jQuery zápisu). Přidávat pomocí něj další třídy, data atributy nebo prvky, které potřebujeme pro efektivnější psaní CSS nebo JavaScriptu nad SVG zdrojem.
 • Přidat parametrizaci SVGO (optimalizátor SVG kódu), která nám umožní další automatické vylepšení SVG zdrojáku, hlavně z pohledu datového přenosu.

Odkazy k přednášce: Zdrojáky pro Gulpfile.js a template.njk, slajdy a Michalovo školení SVG.