Atributy responzivních obrázků: srcset a sizes

Naposledy upraveno: 23. 5. 2017 – Autor: Martin Michálek

Nové atributy řeší potřebu autorů stránek zobrazovat v různých kontextech designu různé varianty obrázků.

Změna kontextu v tomto případě nejčastěji vypadá jako změna layoutu pro jinou velikost obrazovky. Může ale jít také o zobrazení stránky na zařízeních s displeji typu Retina (různými poměry device-pixel-ratio). Do budoucna třeba ještě o změnu úrovně zoomu na stránce nebo uživatele na pomalém připojení.

Na atributech srcset a sizes je hezké, že poměrně složité rozhodování, který obrázek ve které situaci použít, necháváme na prohlížeči.

Jako autoři stránky mu jen řekneme, jaké varianty obrázku má k dispozici (srcset) a jak jsou veliké na jednotlivých breakpointech layoutu (sizes).

srcset: Sada zdrojů obrázku a jejich vlastností

<img src="medium_1024.png"
 srcset="
  small_600.png 600w, 
  medium_1024.png 1024w, 
  large_1600.png 1600w"
 width="200" height="200" alt="…">

Prohlížeči tímhle kódem sdělujeme, že jsme předgenerovali obrázek small_600.png. Jeho fyzická šířka (při exportu z grafického editoru) je 600 pixelů, což říká zápis 600w, k němuž se ještě dostaneme. Dále zde máme obrázek medium_1024.png v šířce 1024 pixelů a large_1600.png v šířce 1600 pixelů. V atributu src pak uvádíme náhradní řešení pro prohlížeče, které atribut srcset neumí.

Prohlížeč se zde při rozhodování o tom, který obrázek stáhnout a zobrazit, dívá na aktuální šířku okna.

Některé prohlížeče na to půjdou chytřeji a například small_600.png budou zobrazovat ještě kousek nad hranicí šestisetpixelového okna, protože na vizuální kvalitě obrázku to neubere.

Prohlížeč vezme v potaz i aktuální device-pixel-ratio. Například na zařízení s původním Retina displejem (device-pixel-ratio=2) pak v případě, že okno je široké 600 pixelů, stáhne a použije už největší obrázek, large_1600.png. Potřebuje obrázek velikosti šířky okna krát device-pixel-ratio. Takže kolem 1200 pixelů široký. Obrázek medium_1024.png by mu tedy nestačil.

V potenciálu chytrého rozhodování prohlížeče vězí krása atributu srcset. Prohlížeč zváží všechny informace, které má o stavu stránky k dispozici a podle toho vybere nejvhodnější obrázek. Vy jako autoři jen vygenerujete dost variant a správně je popíšete.

Demo výše uvedeného kódu mám také na CodePenu. Nejlépe jej vyzkoušíte, když si zmenšíte okno ukázky, obnovíte stránku a pak budete okno postupně zvětšovat. cdpn.io/e/WboGgE

Kolik variant obrázků vygenerovat?

V ukázce mám obrázky tři, to by ale v praxi nestačilo. Obvykle si vypočtu šířku nejmenší a největší možné varianty. Mezi nimi pak nechám vygenerovat obrázky odstupňované po 200 až 400 pixelech. Je to samozřejmě někdy limitováno i úložným místem na serveru, takže tuto mou radu prosím berte s rezervou.

Deskriptory vlastností obrázků v srcset

Zatím jsem zmínil jen šířku obrázku, tedy deskriptor w. Ten budete používat v naprosté většině případů. Deskriptor x jej doplňuje pro specifické scénáře použití.

deskriptor w

Udává, jakou pixelovou šířku má ve skutečnosti soubor s obrázkem.

<img srcset="
   small_600.png 600w, 
   medium_1024.png 1024w"
  width="200" height="200" alt="…">

Pozor, neříká nic o šířce obrázku v rámci layoutu stránky. K tomu dále slouží atribut width nebo případně CSS.

deskriptor x

Druhý deskriptor určuje připravenost souboru s obrázkem pro různé poměry device-pixel-ratio, například:

<img srcset="
   image.png, 
   image@2x.png 2x"
  width="200" height="200" alt="…">

Tímto zápisem říkám, že image@2x.png má prohlížeč použít při device-pixel-ratio alespoň 2 a image.png ve všech hodnotách menších než 2. Když deskriptor neuvedete, výchozí je 1x.

Pojďme se teď ještě podívat na atribut sizes, který prohlížeči umožní vybírat nejen podle fyzických parametrů souborů s obrázky, ale i podle layoutu vaší stránky.

sizes: Velikost obrázku ve stránce

V praxi totiž tak často nepotřebujeme, aby prohlížeč vybral obrázek podle šířky okna. Spíše podle šířky prostoru pro obrázek v rámci aktuálního layoutu stránky. A právě od toho máme atribut sizes:

<img src="small.png"
 srcset="
  small_600.png 600w, 
  medium_1024.png 1024w, 
  large_1600.png 1600w" 
 sizes="
  (min-width: 768px) 300px, 
  100vw"
 width="200" height="200" alt="…">

Sledujte hodnoty v sizes. Responzivní layout v ukázce je vymyšlený takto:

 • V oknech šířky 768 pixelů a více se obrázek vykresluje do plochy o šířce 300 pixelů ((min-width: 768px) 300px).
 • Ve všech ostatních velikostech okna, tedy do 767 pixelů, zabere 100 procent šířky okna (100vw).

První vyhovující varianta v sizes vyhrává, takže na pořadí záleží. Pozor na to.

Proč si informaci o layoutu stránky prohlížeč nevezme z CSS?

Dobrá otázka. Rozhodnutí, který z obrázků stáhnout a zobrazit, prohlížeče dělají ještě předtím, než znají CSS. Ony v tu chvíli jen rychle parsují HTML a o stylech zatím „nevědí“. Když by na styly čekaly, zpozdí se stažení a zobrazení obrázků. Je to takhle výhodnější pro uživatele. Zkracuje to načtení obrázků a vlastně celé stránky.

Velikosti obrázků podle layoutu

V responzivním layoutu obvykle přesně nevíme, jaké rozměry budou mít obrázky v rámci konkrétní šířky okna. A právě tady se projeví síla kombinace sizes s CSS funkcí calc(). Definovat velikost obrázku můžeme relativně k layoutu mezi konkrétními breakpointy.

Pojďme si nejprve vizuálně přiblížit layout pro další ukázku:

Do 800px breakpointu je to jednoduché: Obrázek zabírá celou šířku layoutu. Nikoliv ovšem šířku okna, a tak musíme odečíst výchozí margin u <body>, který mají prohlížeče nastavený na 8px:

calc(100vw - 2 * 8px)

Od breakpointu 800px pak musíme vyjít z CSS layoutu, který je zapsaný takto:

@media only screen and (min-width: 800px) {
 .image {
  width: 49%;
 }
}

Přepsáno do funkce calc() to vypadá takto:

calc((100vw - 2 * 8px) * 0.49)

Ještě v jazyce našeho kmene:

(100 procent šířky viewportu - výchozí margin u <body>) 
 * 49% šířka obrázku

Takže celý zápis tagu <img> bude vypadat takto:

<img src="small_600.png"
 srcset="
  small_600.png 600w, 
  medium_1024.png 1024w, 
  large_1600.png 1600w"
 sizes="
  (min-width: 800px) calc((100vw - 2*8px) * 0.49), 
  calc(100vw - 2*8px)"
 width="200" height="200" alt="…" >

Pojďme si pro jistotu ještě shrnout celý zápis:

 1. V src máme obrázek sloužící jako náhradní řešení pro starší prohlížeče.
 2. V srcset máme seznam variant obrázku, které jsme předpřipravili a uložili na server.
 3. Atribut sizes říká: na šířkách okna od 800 pixelů výše bude mít obrázek velikost calc((100vw - 2 * 8px) * 0.49). Ve všech ostatních případech – to znamená do 799 pixelů – pak calc(100vw - 2 * 8px).

Demo na CodePenu: cdpn.io/e/azBmaX

Nezapomínejte prosím na povinný atribut alt, který ocení vyhledávače a odečítače obrazovky pro zrakově hendikepované uživatele.

Doplňte i atribut height, který vylepší vykreslování stránky tím, že ještě před stažením obrázku sdělí prohlížeči, jak velký prostor pro něj má v layoutu vynechat. Nevztahujte jej tedy k pixelové výšce obrázku, ale k prostoru stránky, který si přejete pro obrázek rezervovat do chvíle, než se stáhne a zobrazí.

„Hernajs, a proč je to tak složité?“

Nedivím se samozřejmě žádným námitkám vůči estetice a zdánlivě zbytečné složitosti autorské práce s responzivními obrázky. Moje první reakce byly stejné. Když si ale zopakujeme, že informace z CSS prohlížeči v momentě parsování HTML nijak nepomohou, asi bychom došli k řešení stejnému nebo velmi podobnému. Pokud bychom jej tedy chtěli vymýšlet znovu, což nikomu nedoporučuji.

V textu o responzivních obrázcích jsem zmiňoval i další alternativy. <img srcset sizes> ale považuji za výchozí řešení. Ta ostatní se hodí pro konkrétní a méně časté scénáře.

Podívejte se také na další možnosti jak zvládnout obrázky v responzivním designu: Kompletní průvodce obrázky v responzivním designu.

Komentáře