Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 10. 2016

Podíváme se na další z řešení, které jsem ukazoval v přednášce na WebExpo 2016.

Je to jednoduchá, ale efektní věc postavená na animovaných přechodechtransformacích. Zatržítko mě zaujalo právě svou jednoduchostí.

Proč Zeldmanovo? Řešení jsem poprvé viděl na studio.zeldman.com.

Podívejte se: cdpn.io/e/ozgPwm.

Zeldmanovo zatržítko

Jak na to?

1. Na HTML nic není…

…a to je dobře, protože řešení je díky tomu plně přístupné a funkční i ve starých prohlížečích.

<label class="checkbox">
 <input type="checkbox" class="checkbox__input" /> 
 <span class="checkbox__label">Touch me!</span>
</label>

Jak na vlastní vzhled zatržítka? Stylování samotného checkboxu funguje jen v prohlížečích postavených na jádrech Webkit a Blink. Pomocí appearance: none bychom zrušili jeho výchozí styl a pak z něj prostě udělali běžný čtverec s rámečkem.

My ale chceme univerzální řešení. Jedno z nich spočívá v překrytí nativního zatržítka vrstvou a přidání falešného zatržítka do druhé.

2. Překryjte nativní zatržítko

Z rodiče uděláme kontejner pro absolutní pozicování:

.checkbox {
 position: relative; 
 …
}

Z nového pseudoelementu pak vytvoříme překryvnou vrstvu:

.checkbox__label:before {
 content: ' ';
 display: block;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 height: 2.5rem;
 width: 2.5rem;
 background: #EDE29F; 
}

3. Vytvoříme falešné zatržítko

Pomůžeme si dalším pseudoelementem:

.checkbox__label:after {
 content: ' ';
 display: block;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0; 
 height: 2.5rem;
 width: 2.5rem;
 border: .35rem solid #48440E;
 background: #EDE29F; 
 transition: 200ms; 
}

4. Nastylujeme cílový vzhled zatržítka

.checkbox__input:checked ~ .checkbox__label:after {
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none;
 transform: rotate(-45deg);
 height: 1.25rem;
 border-color: green;
}

Jakmile na něj někdo klikne:

 • zmizí horní a pravý rámeček (border-* pravidla)
 • otočí se o 45 stupňů doleva (transform: rotate(-45deg))
 • zmenší se výška na polovic (height: 1.25rem)
 • zmení se barva rámečku (border-color: green)

Všimněte si, že využíváme vlnovkový selektor pro elementy se stejným rodičem. Podívejte se i na další CSS3 selektory.

5. Animujeme!

Tohle je ta jednodušší část. Pomohou nám animace přechodů. Však se podívejte na kód:

.checkbox__input {
 transition: 100ms;
}

Náhradní řešení pro staré Explorery

Řešení bude fungovat v Internet Exploreru od verze 10 a všech dnešních prohlížečích.

V MSIE 8 a 9 by se ale zobrazovalo špatně. Důvody jsou v nepodpoře CSS transformací konkrétního typu nebo pokročilejších selektorů. Nemůžeme proto použít detekci vlastností. Pomohou nám podmíněné body třídy. Problematické části prostě odstraníme:

.old-ie .checkbox__label:before,
.old-ie .checkbox__label:after {
 display: none;
}

Staré Explorery pak zobrazí klasický systémový checkbox.

A je to. Tady je živé demo: cdpn.io/e/ozgPwm.