Martin Michálek Martin Michálek  – 29. 1. 2020

Když se pustíte do studia dříve jednoduchých vlastností v CSS, můžete být překvapení jejich robustností (a pro někoho také přílišnou složitostí). To se stalo i mě právě teď u vlastnosti text-decoration.

Pojďme to vzít ovšem čistě pragmaticky, jako příručku této rodiny vlastností. Budu vycházet z nejnovějších CSS specifikací pro dekoraci textu.

Seznam vlastností

Ano, ve skupině vlastností text-decoration sice jde hlavně o pouhé podtrhávání odkazů, ale celá rodina slouží pro všechny možné dekorace písma – užitečná je například pro autory různých textových editorů, korektorů, autory technických nebo chemických textů a další.

Nejprve ale ty vlastnosti:

Ne vždy mají tyhle vlastnosti samozřejmě plnou podporu v prohlížečích. Zastaralý Internet Explorer je skoro vždy mimo hru, ale některé z vlastností nepodporují ani současné moderní prohlížeče. Však uvidíte.

text-decoration – hlavní zkratka (a hlavní problém)

Vlastnost, která je podle nejnovější specifikace zkratkou pro následující tři vlastnosti, přičemž uvést můžeme libovolný počet z nich:

text-decoration:
 <'text-decoration-line'> ||
 <'text-decoration-style'> ||
 <'text-decoration-color'>

Například:

/* Linka zezdola: */
text-decoration: underline;

/* Tečkovaná linka zezdola: */
text-decoration: dotted underline;

/* Nic, protože nedefinujeme text-decoration-line: */
text-decoration: dotted;

Na tomhle místě se hodí říct, že specifikace má jednu dokončenou úroveň (všem dobře známé CSS2) a zároveň dvě v návrhu či implementaci rozpracované aktualizace CSS Text Decoration Module Level 3CSS Text Decoration Module Level 4.

No a mezi CSS „dvojkou“ a novými moduly je rozdíl v pojetí zápisu text-decoration. Původně šlo o běžnou vlastnost, nyní je to zkratka více vlastností.

Liší se tedy implementace v prohlížečích. Zatímco Firefox, Chrome a z něj odvozené prohlížeče berou text-decoration „po novu“ jako zkratku, Safari a Explorer „po staru“ jako samostatnou vlastnost.

Takže, pokud bychom chtěli udělat zelené tečkované podtržení odkazů jinak než obvyklým (ale nesprávným) trikem s vlastností border, takhle to fungovat nebude:

.shorthand a {
 text-decoration: dotted green underline;
}

V Exploreru s ním nic nenaděláme (což kvůli klesající podpoře vadí stále méně), ale v Safari to můžeme ještě zachránit uvedením jednotlivých vlastností:

.individuals a {
 text-decoration-line: underline;
 text-decoration-style: dotted;
 text-decoration-color: green;
}

Hlavní problém bychom tedy měli umět vyřešit. Pojďme se ještě podívat na jednotlivé vlastnosti určené pro dekoraci textu.

text-decoration-line – typ dekorační linky

Udává, jaký typ linky bude přidán k textu.

Možné hodnoty:

text-decoration-line: none |
 [ underline || overline || line-through || blink ]

Ve středoevropském prostoru chcete asi většinou použít podtržení — underline.

Blikající hodnota blink je označená za zastaralou a moderní prohlížeče ji už neimplementují. Chválabohu.

Zápis s hranatými závorkami a značkami logickým operátorem nebo (||), který jsem převzal ze specifikace, říká, že je možné použít více hodnot, například text-decoration-line: underline overline.

Hodnotu line-through mají ve výchozích stylech prohlížečů nastavené HTML prvky <s>, <strike> nebo <del>.

Tahle vlastnost má plnou podporu, když nebereme hodnotu blink.

text-decoration-style – styl linky

Nastavuje styl dekorace textu – například jednou čarou, dvojitou, tečkovanou nebo vlnovkou:

text-decoration-style: solid | double | dotted | dashed | wavy

Používá se jen jedna a jen v případě, že je definovaná nějaká text-decoration-line.

Hodnota wavy je fajn např. u zvýrazňování chyb ve slovech.

Tahle vlastnost má plnou podporu v moderních prohlížečích.

text-decoration-color – barva dekorace

Barva, kterou se decorace vykreslí. Může to být currentcolor nebo jakákoliv barva.

text-decoration-color: <barva>

<barva> může být currentcolor nebo jakákoliv barva.

Vlastnost umí všechny moderní prohlížeče.

Podívejme se teď ještě na vlastnosti patřící do nejnovější CSS specifikace pro dekorování textu.

text-decoration-skip-ink – zamezení křížení linek

Vlastnost, která určuje, zda se bude linka dekorační čáry (dekoračního inkoustu) přerušovat, aby nevzniklo křížení s křivkami textu.

text-decoration-skip-ink: auto | none

Ve výchozích stylech moderních prohlížečů už figuruje nastavení text-decoration-skip-ink:auto, takže to obvykle nemusíme řešit. Snad jen, že bychom to chtěli vypnout. Netuším ale, proč bychom to v běžných situacích dělali.

Původně ve specifikaci figurovala jako text-decoration-skip, ale nyní je tato vlastnost odstraňována - bude rozdělená na více pod-vlastností.

Tahle vlastnost má plnou podporu v moderních prohlížečích.

text-underline-position – pozice dekorační linky

Kde se vykreslí dekorační čára:

text-underline-position: auto |
 [ under || [ left | right ] ]

Hodnoty leftright se týkají asijských jazyků, které se zapisují ve svislém směru (čínština, japonština, korejština…).

Pro nás je zajímavá hodnota under, která zajistí vykreslení pod dolní dotažnice (to, co přečuhuje dolů u písmen jako p, y nebo j).

Ve specifikaci je doporučení použít to v matemetických nebo chemických textech, aby dekorační linka nerušila čísla na spodních indexech.

Vlastnost nepodporuje Safari.

text-underline-offset – posun dekorace

Určuje posun dekorační linky od původní pozice:

text-underline-offset: auto | <šířka>

Chová se různě podle text-underline-position. Při underline jde o posun dolů, ale při overline se offset počítá směrem nahoru.

Hodnotu <šířka> je doporučováno uvádět v jednotkách em, aby se přizpůsobovala velikosti textu.

V době psaní textu vlastnost podporuje Safari a Firefox, ale ne Chrome.

text-decoration-width & text-decoration-thickness – tučnost dekorační linky

Pro nastavení tloušťky dekorační linky máme hned dvě vlastnosti:

text-decoration-width: auto | <šířka>;
text-decoration-thickness: auto | <šířka>;

Přičemž:

 • text-decoration-width je standardní podle CSS Text Decoration Module Level 4, ale žádný prohlížeč ji neumí.
 • text-decoration-thickness je podle všeho nestandardní. Umí ji Safari a Firefox, ale ne Chrome.

Pokud byste si s tím hráli, <šířka> je opět doporučovaná v em, aby se přizpůsobovala velikosti textu.

text-emphasis – umístění důrazu (v Česku nezajímavé)

Tahle zkratka vlastností je užitečná opět jen pro východoasijské a jiné exotické jazyky, proto ji detailně vysvětlovat nebudu. Vykreslí akcentový čudlík nad textem, pod ním nebo vedle něj.

Patří sem vlastnosti text-emphasis-style, text-emphasis-color, text-emphasis-postion a právě zkratka text-emphasis

Pořadí vykreslení

Protože zde máme ještě další CSS vlastnosti, které dekorují text, je dobré znát pořadí jejich vykreslování. Vezmeme to v pořadí od těch, které se renderují nejvíc dole, takže od stínů:

 • stíny (vlastnost text-shadow)
 • podtržení (vlastnost text-decoration-line)
 • overlines (vlastnost text-decoration-line)
 • samotný text
 • emphasis marks (vlastnost text-emphasis)
 • line-through (vlastnost text-decoration-line)

Podle tohoto seznamu bude prohlížeč řešit konfliky ve vykreslování křivek textu a jeho dekorací.

Příklad se všem vlastnostmi

V závěrečném CodePenu si všechny vlastnosti a jejich podporu v prohlížečích pěkně shrneme přehlednou tabulkovou formou:

Jak vidíte, v současném CSS může být i obyčejné dekorování textu docela věda.