Martin Michálek Martin Michálek  – 22. 2. 2015

Rozhraní webů nebo aplikací stavěné na Bootstrapu můžete budovat dvěma způsoby. V prvním si přidáte vlastní CSS a bez velkého uvažování píšete kód nových komponent.

Dnes vám doporučím jít druhou cestou. Cestou respektu k zákonitostem Bootstrapu. Bohatě se vám to vyplatí, uvidíte. Navenek se to nezdá, ale i v sazbě je tenhle populární framework uvnitř přísně systematický.

Designéři podobné principy znají pod pojmy typografický nebo svislý rytmus. Systém, který dále popisuji ale oceníte i v případě kdy typografickou mřížku dodržujete spíše od oka.

Ať už jste sazeč exaktní nebo „od oka“, vždy potřebujete vycházet ze základní velikosti písma a výšky řádku.

Velikost písma a výška řádku

Podstatná je tedy LESS proměnná @font-size-base. Výchozí hodnota je 14px.

Pokud jste v Bootstrapu zkoušeli její hodnotu změnit, víte, že se vám přepočítaly proporce téměř všech elementů. Jednou z výhod dodržování systému popsaného v tomto článku je, že tohle chování zachováte i ve vašich částech kódu.

Pro výšku řádku máme k dispozici 2 proměnné:

 • @line-height-base – pro nastavování výšky řádku v inline elementech typu tlačítka. Výchozí je vypočtena na přibližně 1.4.
 • @line-height-computed – výchozí výška řádku převedená do pixelových hodnot. Použitelná právě pro budování typografického rytmu pomocí okrajů elementu (margin a padding). Výchozí se počítá na 20px.

Tu druhou ve vlastním kódu využívám velmi často. Obvykle jako podíly nebo násobky výchozí hodnoty. Stejný princip Bootstrap totiž používá ve svém vlastním kódu. Vaše odvozená komponenta může vypadat takto:

.page-section {
  margin-bottom: 2*@line-height-computed;
  …
}

Další velikosti písma a výšky řádku

Velikosti písma ve vašem kódu nastavíte pomocí @font-size-base, @font-size-large, @font-size-small. Výchozí hodnoty jsou 14px, 18px nebo 12px. Pro vlastní nadpisy použijete nebo modifikujte nadpisové proměnné @font-size-h1 - @font-size-h6.

.page-section-header {
  font-size: @font-size-h2;
  …
}

Podobně v proměnných najdete varianty pro výšku řádku @line-height-large: 1.3333333@line-height-small: 1.5.

Vnitřní okraje elementů

Vnitřní okraje nebo prostě padding. Pro velikosti tlačítek, formulářů a dalších inline prvků odvozených z paddingu Bootstrap interně využívá rodinu padding-proměnných.

@padding-base, -large, -small, -xs s příznaky -horizontal-vertical. Takže horní padding totožný s tím co používá například Bootstrap tlačítko získáte z proměnné @padding-base-vertical. Tyhle hodnoty také používám velmi často:

.inline-element {
  padding: @padding-base-vertical
    @padding-base-horizontal;
  …
}

Samozřejmě — typografické principy nejsou jediným systémem uvnitř Bootstrapu, který se vyplatí používat i ve vlastním kódu. Mohli bychom vést dlouhé řeči o barvách, responzivních breakpointech, layoutu, nastavování vzhledu komponent… To ale nechme na další články nebo doražte na školení.

Bez zapojení designéra to bude bolet

Typografické, ale i další principy Bootstrapu by měli znát designéři, kteří pro vás vytvářejí grafické podklady. Pokud se tahle pravidla porušují už během přípravy grafického systému, začne se vám Bootstrap stavět na zadní a nezřídka vás nehezky nakopne. Takže designéra zapojte a kolem Bootstrapu s ním našlapujte opatrně. :)