Plné znění názoru na školení

Školenie bolo výborné. Pomohlo mi nájsť ten správny „Javascript mindset“ a povzbudiť nadšenie pre nové projekty.

Jozef Chocholáček

Více o kurzu „Principy Javascriptu“