1.4 (9. ledna 2017)

 • Zgruntu přepsaná kapitola o Media Queries.
 • Přepsaná a aktualizovaná kapitola o prohlížečích.
 • CSS pixel a „Retina“ displeje podrobněji.
 • Přepsaná kapitola o CSS prefixech.
 • Dlouhé odkazy ven z e-booku jsou prohnané zkracovačem, aby nerušily text.
 • Lepší kontrast písma v Kindle čtečkách.
 • Drobné opravy a aktualizace (včetně odstranění pitomé chyby se špatným směrem flex-direction u flexboxu).

1.3 (11. července 2016)

 • PDF verzi generuji jinak a lépe (už hlavně bez blbých chyb v zalamování ukázek kódu)
 • nové dva texty o funkci calc(): představení a příklady využití
 • nový text o Browsersync
 • nově flexbox: referenční příručka je teď bohatě ilustrovaná
 • nový seznam všech CSS3 vlastností i se stručným představením
 • nový seznam v e-booku zatím nezařazených CSS3 vlastností
 • nový text o Gruntu
 • nový seznam dalších nástrojů
 • odkazy uvnitř e-booku jsou viditelně odlišené od odkazů ven
 • drobně vylepšená typografie ve všech verzích
 • jako vždy desítky odstraněných chyb nalezených i hlášených (díky všem hlásičům!)

1.2 (19. prosince 2015)

 • nová kapitola o instalaci Node.js ekosystému
 • desítky odstraněných chyb a drobných úprav v obsahu (preprocesory, fallback strategie, bootstrap, efektivita převodu, animace, font-face, flexbox, jednotky, gradienty, border-radius …)
 • přidání zkrácených verzí adres - vrdl.cz
 • distribuce přes fetchapp.com po jednotlivých souborech - už žádné rozbalování zipu
 • úprava kontrastu a velikosti písma na starších e-ink Kindle zařízeních
 • úpravy typografie: zalamování ukázek kódu, velikost písma…

1.1 (3. srpna 2015)

 • odstraněny chyby v odkazech
 • lokální odkazy už fungují správně
 • lepší vzhled nadpisů
 • ruční zalomení ukázek kódu tak, aby se v PDF verzi vešly na šířku stránky
 • oprava chyby v pokročilém příkladu na CSS3 animace http://codepen.io/machal/pen/xipAj
 • kvalitnější obrázky
 • lepší formátování obsahu

1.0 (26. července 2015)

 • první kompletní vydání

Co dál? Zjistěte více informací o e-booku nebo jděte rovnou na objednávku.