Martin Michálek Martin Michálek  – 3. 7. 2018

Jaké jsou cílové hodnoty metrik jako Speed Index nebo Time To Interactive?

Ideálně co nejblíže nule a maximálně o 20 % lepší než u nejlepší konkurence.

OK, ale tohle může někomu znít vágně. Existují nějaké doporučované hodnoty, například od Google? Moc ne, nebo jsem je alespoň nenašel.

Můžeme ale vyjít z interních dat nástroje Lighthouse. Ten má vestavěné určité hranice, za které vám dá 100 % hodnocení. Viz následující tabulka:

Metrika Cíl ve verzi 2 Cíl ve verzi 3
First Contentful Paint - 1 300 ms
First Meaningful Paint 1 600 ms 1 300 ms
First CPU Idle - 1 900 ms
Time To Interactive 5 000 ms 1 900 ms
Speed Index 1 250 1 900

Zdroje:

V nápovědě Lighthouse jsou detaily k metodice hodnocení:

The scoring distribution is a log normal distribution derived from the performance metrics of real website performance data on HTTPArchive. A score of 100 typically maps to the 98th percentile for that audit. A score of 50 maps to the 75th percentile. In other words, if you get a score of 100, it means that your page performs better in that audit than 98% of pages on the web.

Upozorňuji, že ve výchozím nastavení Lighthouse měří na rychlosti „3G Slow“. Ano, cílové metriky jsou přísné. Nebo – v kontextu většiny webů, u kterých jsem kdy rychlost testoval – aktuálně nedostižné.

Váhy metrik

V tabulce si nelze nevšimnout, že různé metriky mají různé váhy. Podle tvůrců Lighthouse je pořadí důležitosti následující:

  1. Time To Interactive
  2. Speed Index
  3. First Contentful Paint
  4. First CPU Idle
  5. First Meaningful Paint