Martin Michálek Martin Michálek  – 29. 8. 2022

Priority Hints jsou prostředkem k úpravě prioritizace stahování souborů do prohlížeče.

Lidsky řečeno to znamená, že s jejich pomocí můžete zrychlit načtení webu jen pomocí přidání pár řádků kódu.

Je to ale obecně už dost pokročilá metoda, takže ji nedoporučuji používat pokud přesně nevíte, co děláte.

Priority Hints (česky asi jako „doporučení k upřednostnění“) zatím navíc podporují jen prohlížeče postavené na jádře Chromium, což používání sice neznemožňuje, ale trošku omezuje.

Tím končí část textu plná varování a teď už k věci.

Specifikace Priority Hints zavádí atribut fetchpriority, který lze použít s prvky HTML, jako jsou img, link, scriptiframe:

<!-- První obrázek ve viewportu, kterému zvýšíme prioritu načtení: -->
<img src="obrazek.webp" fetchpriority="high" alt="">

<!-- Komponenta třetí strany, které snížíme prioritu načtení: -->
<iframe src="https://example.com" fetchpriority="low"></iframe>

Dále zavádí atribut priority do nastavení při stažení prvků JavaScriptem pomocí funkce fetch():

<script>
fetch('https://example.com/', {priority: 'high'})
.then(data => {
 // Spustíme fetch s vyšší prioritou
});
</script>

No a jako poslední možnost je vám k dispozici vložení doporučení do HTTP hlavičky:

Link: </app/style.css>; fetchpriority=high
Link: </app/script.js>; fetchpriority=low

Z výše uvedeného je asi už jasné, že pořadí ve frontě stahování můžeme zvyšovat i snižovat. Měníme tak výchozí nastavení priority prvků, například v případě, že se nám jich stahuje až moc najednou.

Zmiňuji to proto, že se při čtení můžete ptát, proč se zabývat věcí jako prioritizace v době protokolu HTTP/2, kdy se prvky stahují skoro najednou a rychle.

Problém je v tom „najednou“. Například při úvodním vykreslení stránky chceme rezervovat dostupné datové připojení jen pro pár nejdůležitějších prvků a ostatní trošku odložit.

Atribut fetchpriority versus přednačtení

Vy zkušenější víte o existenci instrukce k přednačtení – <link rel="preload">. Priority Hints preload nenahrazují, ale doplňují. „Doporučení k upřednostnění“ umožňují jemnější ladění prioritizace.

 • Preload se používat uvnitř <head> v HTML nebo hlavičce HTTP odpovědi.
 • Preload nelze použít např. uvnitř skriptu pro Fetch.
 • Preload neumí snížit prioritu.
 • Preload má podporu v Safari, kdežto atribut fetchpriority zatím jen v prohlížečích Chromium.

Volně cituji podle specifikace Priority Hints:

Preload je povinné načtení prostředku, který je nezbytný pro aktuální stav stránky. Priority Hints mohou napovědět, že priorita prostředku by měla být nižší nebo vyšší než jeho výchozí priorita, a mohou být také použity k poskytnutí podrobnějšího určení priority.

V praxi budeme nejspíš potřebovat obojí, preloadfetchpriority, přičemž tipuji, že někdy bude stačit vhodné použití preloadu a většinou ani to ne. Prostě jde o doplněk pro nás, hračičky s rychlostí webu.

Jen na okraj: Specifikace původně mluvila o atributu importance a ten byl také propagovaný na různých místech, ale nakonec se vše změnilo právě na fetchpriority.

Pár příkladů do praxe

Na praktických příkladech to bude všechno jasnější.

Příklad s karuselem

Tohle je docela evergreen všech článků o Priority Hints a já jej nevynechám, protože je to velmi dobrý příklad.

Vezměme, že na homepage e-shopu máme karusel. To si asi umíme představit, protože e-shop bez karuselu se hledá fakt špatně. Bohužel.

Nevýhodou většího počtu obrázků v úvodním HTML ale je to, že všechny mají stejnou prioritu načítání. Z toho pak vyplývá, že se budou stahovat najednou. Líné načtení pomocí atributu loading="lazy" se sem úplně nehodí, protože to by se mělo aplikovat ideálně až na prvky mimo první viewport. Právě k tomuto účelu zde ale je atribut fetchpriority:

<ul class="carousel">
 <img src="carousel-1.webp" fetchpriority="high">
 <img src="carousel-2.webp" fetchpriority="low">
 <img src="carousel-3.webp" fetchpriority="low">
 <img src="carousel-4.webp" fetchpriority="low">
</ul>

Tento příklad jsem si rozpracoval do malého demíčka na CodePenu, abyste viděli vliv Priority Hints na vlastní oči.

V prvním CodePenu je vidět, že jsem se s implementací nepáral. Do hlavičky dokumentu jsem prostě frnknul styly BootstrapuBento Carouselu tak, jak mně to autoři frameworků doporučili.

V horní části obrázku zde pak uvidíte, jak má tento copy/paste přístup neblahý vliv na priority stahování v prohlížeči:

Dolní část pobrázku to ukazuje už po optimalizaci. Stačilo rozumně přeskupit prvky v hlavičce (CSS před JS) a atribut fetchpriority použít pro snížení přednosti načítání pro JavaScript Bootstrapu a všechny obrázky v karuselu kromě prvního.

Však si to vyzkoušejte na výsledném CodePenu.

Zvýšení priority async skriptu nebo jeho závislosti

Pokud do stránky potřebujete vložit asynchronní JS, což obvykle potřebujete, musíte s překousnout fakt, že takovéto skripty se vkládají s nízkou prioritou. Většinou to nevadí, někdy ale jo. Docela dost jo.

S pomocí atributu fetchpriority je ale možné takovýto skript popostrčit ve frontě stahování nahoru:

<script src="script.js" async fetchpriority="high"></script>

Pokud má script závislost, která není vidět v HTML, asi byste pro jeho popostrčení použili preload. I preload bude ovšem vyhodnocen jako s nižší prioritou, proto můžete i ten nechat předběhnout jiné prvky ve frontě stahování:

<link rel="preload" href="dependency.js" as="script" fetchpriority="high">

Změnit pořadí prvků stahovaných pomocí Fetch API

Opět pěkný příklad ze specifikace. Vezměme, že pro potřeby frontendové apky stahujeme dva JSON soubory s obsahem. V jednom je podstatný obsah, ve druhém něco méně podstatného. I zde je možné pomoci si vlastností fetchpriority:

// Články musíme načíst hned
fetch('/api/articles.json', { priority: 'high' }).then(/* … */)

// Související články chvilku počkají
fetch('/api/related.json', { priority: 'low' }).then(/* … */)

Na závěr ještě upozornění: Pokud si s tímto budete hrát, opravdu s nastavováním priorit šetřete a dávejte to jen tam, kde to má opravdu přínos. Stejně jako se na každém druhém webu špatně používá preload, a ve výsledku pak škodí rychlosti, očekávám vlnu pokažené rychlosti webů s pomocí atributu fetchpriority.

Ve specifikaci k tomu vyloženě píší:

Označení všeho v dokumentu jako vysoce prioritního pravděpodobně zhorší uživatelský prožitek.

Já vím, vy to víte. To jen pro jistotu.

Podpora v prohlížečích

V článku rozebírám vlastnost, která je sice zajímavá a podporovaná všem prohlížeči postavenými na jádře Chromium, ale zatím to není standard a Safari a Firefox k ní zatím nenašli cestu.

Pokud fetchpriority budete používat rozumně, jako Progressive Enhancement, pak vám poslouží a nebude moc vadit, že uživatelé Safari a Firefoxu neuvidí benefity vaší optimalizace.

V konkrétních prohlížečích vypadá podpora následovně:

 • Chrome od verze 101.
 • Edge také od verze 101.
 • Firefox: probíhá diskuzehledání pozice k draftu specifikace.
 • Safari: zatím bez signálů o úvahách na implementaci.

Více hledejte na CanIUse.com.