Martin Michálek Martin Michálek  – 1. 8. 2013

Jde o obvyklý stín nejen pod elementem, ale i uvnitř elementu nebo plastický efekt přes element.

Syntaxe

box-shadow:
  (inset)
  _posun_x_
  _posun_y_
  (_rozostreni_)
  (_roztazeni_)
  _barva_,
  (_dalsi stin_);

Základní stín vytvoříte co by dup. První číslo udává posun po vodorovné – doprava. Druhé po ose svislé – dolů. Záporná čísla stín posunují doleva, respektive nahoru. Třetí je barva a vězte, že pro stíny se nejvíce hodí poloprůhledná RGBa barva:

box-shadow: 5px 5px rgba(0, 0, 0, .5);

Pokud přidáme další číslo, prohlížeč pozná, že jde o rozostření stínu:

box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, .5);

Ještě jedno číslo a stínu tak nadefinujeme i roztažení do stran:

box-shadow: 5px 5px 10px 10px rgba(0, 0, 0, .5);

Klíčové slovo inset pak zajistí, aby se stín vykreslil uvnitř elementu:

box-shadow: inset 5px 5px 10px 10px rgba(0, 0, 0, .5);

Stíny můžeme vrstvit, stačí je oddělit čárkou. První stín je ten nejvíc nahoře:

box-shadow: 5px 5px 10px 10px rgba(0, 0, 0, .5),
    inset 5px 5px 10px 10px rgba(0, 0, 0, .5);

Živá ukázka příkladu je na cdpn.io/e/lAoDv.

Tipy a triky

Stín jen na jedné straně objektu

Tady chceme stín jen na levé straně. Je to jednoduché – horizontální stín nastavíme na 0. I přesto je ale díky použití rozostření stín malinko vidět nahoře i dole:

box-shadow: 5px 0 5px -2px rgba(0,0,0,.5);

Živá ukázka příkladu je na cdpn.io/e/JnGyb.

Stín jako kopie objektu

Kreslit stínem logo Microsoftu je samozřejmě nepraktické, ale hezky to ukazuje sílu řetězení a taky co se stane, když nepoužijeme rozostření. cdpn.io/e/qJuzw

Můžete samozřejmě kombinovat nerozostřené i rozostřené stíny. dabblet.com/gist/2043600

Podpora v prohlížečích

IE9+. Podpora v moderních prohlížečích je téměř bezproblémová. caniuse.com/box-shadow

Starší Webkit prohlížeče občas ignorují roztažení

Drobným problémem je jen ignorace nulové hodnoty roztažení v případě nepřítomnosti hodnoty rozostření ve starších prohlížečích postavených na jádře Webkit. V Safari na iOS6 nebo třeba Android Browseru 2.3 nebude fungovat zápis:

box-shadow: 5px 5px 0 rgba(0, 0, 0, .5);

Tento ovšem ano:

box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, .5);

Živá ukázka příkladu je na cdpn.io/e/FGtbu.

Starší prohlížeče

V IE8 můžete stín nechat vykreslit pomoc proprietární vlastnosti filter. Obvykle si ovšem u stínů vystačíte se strategií nulového fallbacku.