Martin Michálek Martin Michálek  – 1. 8. 2013

Vykreslování zakulacených a elipsovitých rohů elementu.

Syntaxe

border-radius:
  _polomer_vlevo_nahore_
  _polomer_vpravo_nahore_
  _polomer_vpravo_dole_
  _polomer_vlevo_dole_
  (/ _elipsove_varianty_);

Rovnoměrné zakulacení rohů s poloměrem 10 pixelů vyšvihneme takto:

border-radius: 10px;

Zakulacovat ovšem můžeme i v procentech ze šířky elementu a v dalších jednotkách dostupných v CSS. Zakulacovat můžeme pro každý růžek zvlášť. První je vždy levý horní a postupuje se po směru hodinových ručiček:

border-radius: 15% 15% 0 0;

Přidáním lomítka zajistíme zakulacení ve tvaru elipsy, nikoliv kružnice. První růžek bude zakulacený v elipse se svislým poloměrem 15 % a vodorovným 30 %:

border-radius: 15% 15% 0 0 / 30% 15% 0 0;

Na následujícím schématu je patrné, jak se podle elipsy v praxi zaobluje:

border-radius: 15% 0 0 0 / 30% 0 0 0

Je dobré vědět, že border-radius je ve skutečnosti zkratka pro deklaraci vlastností jednotlivých rohů. Můžeme je samozřejmě nastavit samostatně:

border-top-left-radius: 4em;
border-top-right-radius: 4em;
border-bottom-right-radius: 4em;
border-bottom-left-radius: 4em;

Živý příklad se zaoblenými rohy najdete na cdpn.io/e/EljFa.

Tipy a triky

Jak pomocí border-radius vykreslit kruhové avatary? vrdl.in/uncsg

Jak na tabulky se zaoblenými rohy? Na tabulky s border-collapse: collapse a rodičovské prvky s obrázkem uvnitř je potřeba aplikovat overflow: hidden. cdpn.io/e/jpdFm

Podpora v prohlížečích

Podpora v moderních prohlížečích je bezproblémová. Velmi tedy doporučuji strategii nulového fallbacku. Uživatelé starších prohlížečů prostě zakulacené rohy neuvidí, a co oči nevidí, to srdce nebolí.

Pokud vám v některých prohlížečích pod zaobleným rohem prosvítá barva pozadí, přidejte background-clip: padding-box. vrdl.in/ls2uc