Plné znění názoru na školení

Školení splnilo svůj účel, tedy věcně a jasně popsaná problematika nejen teoreticky, ale i prakticky. Ve výsledku to ušetří čas, který by bylo třeba věnovat studiu daného tématu, takže díky.

Jakub Novotný

Více o kurzu „WebP, AVIF nebo JPEG?“