Plné znění názoru na školení

Veľmi praktický úvod do toho ako Webpack funguje a na čo sa dá použiť.

Alexander Mravčák, Vizio.sk

Více o kurzu „Principy Webpacku“