Plné znění názoru na školení

Velmi dobře připravený lektor, vše bylo vysvětleno dostatečně dopodrobna, aby člověk mohl nové poznatky ihned převést do praxe bez nutnosti dostudovat další materiály. Reálné ukázky kódu místo pár příkladů na vysvětlenou. Doporučuji, pokud vám záleží na tom, jak budou moci s vaší prací pracovat ostatní.

Karolína Vyskočilová

Více o kurzu „Organizace CSS kódu“