Plné znění názoru na školení

Školení mi pomohlo vyzkoušet věci a techniky, o jejichž existenci jsem většinou věděl, ale prakticky je nikdy nepoužil takto uceleným způsobem.

Jiří Příhoda, Česká televize

Více o kurzu „Optimalizace rychlosti webu“