Plné znění názoru na školení

Velmi dobré a kvalitně zpracované představení základů o Reactu a Angularu, líbilo se mi i objektivní zhodnocení přínosu (výhod / nevýhod) obou technologií. Spojení s byť krátkými, ale praktickými ukázkami kódu fungovalo skvěle. (ohlas na firemní školení)

Vít Rozsíval, Lundegaard

Více o kurzu „AngularJS“