O AMP se zajímám již delší dobu a měl jsem pocit, že toho vím hodně. Ale až s čtením této knihy jsem opravdu pochopil detailní fungování AMP.

Díky knize jsem mimo jiné zjistil, na jaké typy projektů se dá AMP nasadit. A že jich není málo.

Michal Voják, UX lead
Designers & Developers

Další ohlasy