Martin Michálek Martin Michálek  – 23. 12. 2013

Tohle je fajn vánoční téma, co říkáte? S jedním ze základních stavebních kamenů front-end technologií právě tříská těžká puberta a John Allsopp mu ke sladkým sedmnáctinám napsal moc fajn přání. Je tam spousta perel a perliček, které stojí za zapsání:

  • Z pohledu W3C specifikací je CSS nejstarší webovou technologí — CSS1 se dostalo do specifikační fáze „W3C Recommendation” 18. prosince 1996, přibližně měsíc před první „W3C verzí“ HTML specifikace, kultovní HTML3.2.
  • MSIE jako podporovatel standardů — co je dnes zase prostým faktem, pěkných pár let pravda nebyla. Ale Internet Explorer 3 přišel ještě v průběhu roku 1996 s implementací CSS standardů. U konkurečního Netscape zatím vyvíjeli proprietární řešení. A to se jmenovalo…
  • JSSS — Javascript Style Sheets, narozdíl od deklarativního CSSka imperativní jazyk prosazovaný Netscapem, výrobcem tehdy dominantního prohlížeče. Obsahoval prvky, které dneska hojně využíváme v CSS preprocesorech — třeba if/else. Obsah stránky styloval podobně jako to děláme Javascriptem — např. ids.z098y.letterSpacing = "0.3em". Naštěstí se neujal.
  • CSS v té době už byl známý koncept, implementovaný například prohlížečem ViolaWWW. Novinkou byla kaskáda, se kterou přišel dobře známý Hakon Wium Lie, dnes technický ředitel Opery.

Pěkné. V době kdy CSS vznikalo jsem sice už měl nějaké weby za sebou, ale pořádně jsem se s ním a konceptem oddělení obsahu od vzhledu začal seznamovat až se Zeldmanovým hnutím za podporu webových standardů kolem roku 2000. Tyhle koncepty tehdy u nás masivně popularizoval Marek Prokop a další veteráni, ale to už je jiný příběh. ;-)

Tak tedy, milé CSSko, přeji ti pevné zdraví a ještě jednou tolik!