Plné znění názoru na školení

Výborný formát, ktorý prináša mnoho nových a zaujímavých informácií, pohľadov a názorov odborníka na problematiku. Oboznámenie sa s pojmami a nástrojmi vytvára východiskovú pozíciu na ďalšie vzdelávanie a zavádzanie do praxe.

Eduard Barnáš

Více o kurzu „Webinář: Optimalizace obrázků a webfontů“