Cíle webových grafiků a designérů se moc nemění. Co se ale změnilo, jsou naše znalosti o významu rychlosti webu pro jeho výslednou úspěšnost. Psal jsem o tom například v textu „Proč řešit rychlost načítání webu?“.

Zmiňuje se o tom také Jason Cohen, globální technologický šéf Google:

Když se web navrhuje, marketéři chtějí, aby se uživatelé cítili dobře, chtějí vyvolat zvědavost, zájem a vzrušení. Jenže uživatelé se až moc často cítí rozmrzelí, frustrovaní a netrpěliví když web načítají na mobilech. Proč? Protože načtení té krásné grafiky prostě trvá dlouho.

Není to problém vývojářů?

Je a není. Spoustu parametrů mohou ovlivnit jen vývojáři, spoustu jich mohou napravit. Ale už designér rozhoduje jak velké obrázky, kolik řezů písma, kolik javascriptových knihoven nakonec na webu bude potřeba použít.

V článku se tvrdí, že zpětnou vývojářskou optimalizací jde stav zlepšit o 20 až 30 %. Myslím, že to může být daleko více, jen to musí dovolit mantinely. A mantinely tvoří už markeťáci a designéři.

Co jako designéři můžete dělat?

Je toho hodně, ale pro začátek by stačily tři věci.

  1. Už při startu projektu si nastavit Performance Budget, maximální parametry rychlosti načítání. Přidat to do analýzy konkurence, chtít to od svých dodavatelů. Performance Budget kontrolovat i během dalšího vývoje projektu.
  2. Vylepšit procesy. Komunikovat s vývojáři. Konzultovat s nimi už rané fáze návrhů. Potenciálně problematické části webů prototypovat. Navrhovat Mobile First způsobem.
  3. Zvážit využití proprietárních formátů určených pro rychlé načtení jako je AMP od Google nebo Instant Articles od Facebooku.

Ne, vývojáři nemohou být na rychlost načítání sami. O její důležitosti musí být přesvědčený a na zlepšení pracovat celý tým.

Komentáře

comments powered by Disqus

Podobné články

zařazené v kategoriích Rychlost načítání, Netechnické.

Chrome vyhrál a Firefox je za pár let mrtvý?

28. 5. 2017 na blogu

Že může nejsilnější konkurent Chrome za dva roky skončit na dvouprocentním podílu celosvětového trhu? Docela děsivé, ale nenapadá mě žádný argument, proč by se to nemělo stát.

Atributy responzivních obrázků: srcset a sizes

23. 5. 2017 v příručce

Nové atributy elementu img, které řeší potřebu autorů stránek zobrazovat v různých stavech responzivního designu různé varianty obrázků. Přečtěte si zcela novou verzi článku.

Vydal jsem nový e-book: „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“

E-book „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“

E-book „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“
Jak navrhovat a implementovat responzivní UI?

Více informací