Cíle webových grafiků a designérů se moc nemění. Co se ale změnilo, jsou naše znalosti o významu rychlosti webu pro jeho výslednou úspěšnost. Psal jsem o tom například v textu „Proč řešit rychlost načítání webu?“.

Zmiňuje se o tom také Jason Cohen, globální technologický šéf Google:

Když se web navrhuje, marketéři chtějí, aby se uživatelé cítili dobře, chtějí vyvolat zvědavost, zájem a vzrušení. Jenže uživatelé se až moc často cítí rozmrzelí, frustrovaní a netrpěliví když web načítají na mobilech. Proč? Protože načtení té krásné grafiky prostě trvá dlouho.

Není to problém vývojářů?

Je a není. Spoustu parametrů mohou ovlivnit jen vývojáři, spoustu jich mohou napravit. Ale už designér rozhoduje jak velké obrázky, kolik řezů písma, kolik javascriptových knihoven nakonec na webu bude potřeba použít.

V článku se tvrdí, že zpětnou vývojářskou optimalizací jde stav zlepšit o 20 až 30 %. Myslím, že to může být daleko více, jen to musí dovolit mantinely. A mantinely tvoří už markeťáci a designéři.

Co jako designéři můžete dělat?

Je toho hodně, ale pro začátek by stačily tři věci.

  1. Už při startu projektu si nastavit Performance Budget, maximální parametry rychlosti načítání. Přidat to do analýzy konkurence, chtít to od svých dodavatelů. Performance Budget kontrolovat i během dalšího vývoje projektu.
  2. Vylepšit procesy. Komunikovat s vývojáři. Konzultovat s nimi už rané fáze návrhů. Potenciálně problematické části webů prototypovat. Navrhovat Mobile First způsobem.
  3. Zvážit využití proprietárních formátů určených pro rychlé načtení jako je AMP od Google nebo Instant Articles od Facebooku.

Ne, vývojáři nemohou být na rychlost načítání sami. O její důležitosti musí být přesvědčený a na zlepšení pracovat celý tým.

Komentáře

comments powered by Disqus

Podobné články

zařazené v kategoriích Rychlost načítání, Netechnické.

Výsledky dotazníku: Jak se my, webaři a webařky, vzděláváme?

19. 2. 2017 na blogu

Nejvíce pomocí krátkých textů a videí. Fyzické knížky ani prezenční kurzy zatím jejich elektronické alternativy neporazily. Vzdělávání si účastníci většinou objednávají i platí sami.

NN Group: Jak vylepšit formulářové prvky pro vložení datumu?

9. 2. 2017 na blogu

Stručné shrnutí článku. Jak vylepšit input type=date z pohledu uživatelského.

Ebook „Vzhůru do CSS3“

Ebook „Vzhůru do CSS3“

Pořiďte si můj ebook „Vzhůru do CSS3“.
o nových CSS vlastnostech a moderní kodéřině.

Koupit za 249 Kč